فیلم

علی صالحی سخنگو و عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان:
طرح «شفافیت و ارتقای سلامت اداری» نخستین طرح اعلام وصول شده در دوره ششم شورای اسلامی شهر اصفهان یک ماه پس از آغاز به کار این شورا بود.
این طرح که شامل چهار فصل اجرایی و بیست و پنج بند است 21 دی ماه به اتفاق آرا به تصویب رسید، فرآیند چهار ماهه اعلام وصول تا تصویب طرح نشان از دغدغه منتخبان مردم برای جامع بودن طرح دارد.