میزان بارندگی

چشمه کوهرنگ واقعا خشک شده است؟

گزارش اصفهان‌زیبا درباره یک خبرسازی نگران‌کننده و جنجال‌های پیرامونی آن

«چشمه کوهرنگ، برای اولین بار خشک شد.» این خبر در روزهای اخیر به سرخط رسانه‌ها تبدیل و اظهارنظرها و تصاویر مختلفی نیز در فضای مجازی در رابطه با آن دست به دست شد؛ اظهارنظرهایی آغشته به هشدار به استان‌های چهارمحــــال و بختیاری، خوزستان، اصفهان و یزد که در رسانه‌ها نیز انعکاس یافت. آنطور که «آفتاب‌نیوز» گزارش داده: «طی روزهای گذشته چشمه «کوهرنگ» که تأمین‌کننده آب چند استان بود خشک و این مسئله آبی تنها به اینجا ختم نشد و آب ذخیره‌شده سد «کوهرنگ» تمام شد. گفتنی است آب این سد به وسیله نصب پنج کیلومتر لوله از سرچشمه «کوهرنگ» تأمین می‌شود.

اصفهان سوزان!

رئیس مرکز اقلیم و مدیریت بحران خشک‌سالی کشور در گفت‌وگو با اصفهان زیبا از دلایل گرمای شدید هوا، راهکارهای حل آن و وضعیت آینده می‌گوید

برق نیست، آب نیست، گرمای اصفهان به چهل‌و‌دوسه درجه رسیده و همه این‌ها نتیجه سوء‌مدیریت منابع است! دکتر احد وظیفه، رئیس مرکز اقلیم و مدیریت بحران خشک‌سالی وابسته به سازمان هواشناسی، این بلایای داغ را حاصل سه دهه ولنگاری در صیانت از محیط زیست، منابع آبی، کشاورزی و عدم اقبال به بهره‌گیری از انرژی‌های پاک و تکنولوژی‌های جدید می‌داند. او در گفت‌وگو با اصفهان زیبا، بارش‌های اصفهان را کمتر از دویست میلی‌متر در سال عنوان کرده و می‌گوید: «میزان بارش متوسط دنیا هشتصد تا هزار میلی متر است!» او معتقد است: «اگر به دنبال پایداری امنیت غذایی و توسعه کشاورزی هستیم، باید از راهش وارد شویم. 

چشمه کوهرنگ واقعا خشک شده است؟

گزارش اصفهان‌زیبا درباره یک خبرسازی نگران‌کننده و جنجال‌های پیرامونی آن

«چشمه کوهرنگ، برای اولین بار خشک شد.» این خبر در روزهای اخیر به سرخط رسانه‌ها تبدیل و اظهارنظرها و تصاویر مختلفی نیز در فضای مجازی در رابطه با آن دست به دست شد؛ اظهارنظرهایی آغشته به هشدار به استان‌های چهارمحــــال و بختیاری، خوزستان، اصفهان و یزد که در رسانه‌ها نیز انعکاس یافت. آنطور که «آفتاب‌نیوز» گزارش داده: «طی روزهای گذشته چشمه «کوهرنگ» که تأمین‌کننده آب چند استان بود خشک و این مسئله آبی تنها به اینجا ختم نشد و آب ذخیره‌شده سد «کوهرنگ» تمام شد. گفتنی است آب این سد به وسیله نصب پنج کیلومتر لوله از سرچشمه «کوهرنگ» تأمین می‌شود.

اصفهان سوزان!

رئیس مرکز اقلیم و مدیریت بحران خشک‌سالی کشور در گفت‌وگو با اصفهان زیبا از دلایل گرمای شدید هوا، راهکارهای حل آن و وضعیت آینده می‌گوید

برق نیست، آب نیست، گرمای اصفهان به چهل‌و‌دوسه درجه رسیده و همه این‌ها نتیجه سوء‌مدیریت منابع است! دکتر احد وظیفه، رئیس مرکز اقلیم و مدیریت بحران خشک‌سالی وابسته به سازمان هواشناسی، این بلایای داغ را حاصل سه دهه ولنگاری در صیانت از محیط زیست، منابع آبی، کشاورزی و عدم اقبال به بهره‌گیری از انرژی‌های پاک و تکنولوژی‌های جدید می‌داند. او در گفت‌وگو با اصفهان زیبا، بارش‌های اصفهان را کمتر از دویست میلی‌متر در سال عنوان کرده و می‌گوید: «میزان بارش متوسط دنیا هشتصد تا هزار میلی متر است!» او معتقد است: «اگر به دنبال پایداری امنیت غذایی و توسعه کشاورزی هستیم، باید از راهش وارد شویم. 

اشتراک در RSS - میزان بارندگی