طراحی شهری

طراحی شهرها را به کودکان بسپارید!

در عصر تغییرات اقلیمی، گرانی مسکن و نابرابری فزاینده در تقسیم ثروت، سکونت‌‌پذیری و کاربردی بودن شهرهای ما از همیشه مهم‌‌تر شده است. بااین‌‌حال، صداهای مهمی هستند که همچنان از بحث‌‌های مربوط به برنامه‌‌ریزی شهری کنار گذاشته می‌‌شوند؛ صدای کسانی که روزی همین شهرها را به ارث خواهند برد. بر مبنای کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد و برنامۀ شهر دوستدار کودک یونیسف، کودکان در هر سن و با هر سطحی از توانمندی‌‌ها این حق را دارند که از فضاهای شهری استفاده کنند و این فضاها را مطابق نیازهای خود خلق کنند یا تغییر و توسعه دهند.

هنر، ناجیِ ارگ جهان‌نما از مرگ است

بررسی امکان ایجاد کارکردهای تازه در ارگ جهان‌نما از منظر طراحی شهری

استاد «محمود فرشچیان»، چـهــره جهانی هنر نگارگری و مینیاتور، روز 24 دی در ارتباط تصویری با شهردار اصفهان از برخی دغدغه‌های خود درباره شهر اصفهان سخن گفت. او در میان توصیه‌های مختلفی که درباره نگهداری و صیانت از جایگاه اصفهان در جهان داشت، به ساخـتمان «ارگ جهان‌نما» واقع در میدان امام حسین(ع) هم اشاره کرد و از قدرت‌اله نوروزی خواست تا شهرداری اصفهان فکری به حال زشتی این ساختمان بکند. او پیشنهاد داد که مسابقه‌ای بین طراحان کاشی اصفهان برگزار و بهترین طرح برای زیباسازی منظر ارگ جهان‌نما انتخاب و اجرا شود.

نگاهی به کتاب تازه منتشرشده «زندگی شهری؛ چالش‌های کنونی، افق‌های آینده» در گفتگو با «اعظم ملایی»
نگاهی به اجرای شاخص‌های زیست شبانه در میدان نقش جهان اصفهان
مروری بر فعالیت‌های مرحوم امیرحسین افراسیابی در شعر و معماری

چالش‌های کنونی زندگی شهری را بشناسیم

نگاهی به کتاب تازه منتشرشده «زندگی شهری؛ چالش‌های کنونی، افق‌های آینده» در گفتگو با «اعظم ملایی»

در روزهای اخیر مجموعه مقالاتی با عنوان «زندگی شهری؛ چالش‌های کنونی افق‌های آینده» از سوی «کمیته ملی اسکان بشر ایران» منتشرشده که در ارتباط با زندگی شهری و آنچه به‌عنوان چالش و مانع در پیش روی آن شناخته می‌شود، مباحث مختلفی را از سوی جامعه دانشگاهی کشور ارائه کرده است. اینکه مجموعه مقالات مذکور با چه هدفی منتشرشده و به‌طورکلی «کمیته ملی اسکان بشر ایران» در حوزه مسائل شهری چه فعالیت‌هایی را در دستور کار خود قرار داده است، محور گفتگویی است که با «دکتر اعظم ملایی» دبیر شورای پژوهشی کمیته ملی اسکان بشر ملل متحد در ایران انجام شد. او در این گفتگو ضمن تأکید بر ضرورت توجه به مشکلات و معضلات شهری در جامعه امروز ایران، درباره روند فعالیت کمیته ملی اسکان بشر ایران نیز توضیحاتی را بیان کرده است.

طراحی شهرها را به کودکان بسپارید!

در عصر تغییرات اقلیمی، گرانی مسکن و نابرابری فزاینده در تقسیم ثروت، سکونت‌‌پذیری و کاربردی بودن شهرهای ما از همیشه مهم‌‌تر شده است. بااین‌‌حال، صداهای مهمی هستند که همچنان از بحث‌‌های مربوط به برنامه‌‌ریزی شهری کنار گذاشته می‌‌شوند؛ صدای کسانی که روزی همین شهرها را به ارث خواهند برد. بر مبنای کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد و برنامۀ شهر دوستدار کودک یونیسف، کودکان در هر سن و با هر سطحی از توانمندی‌‌ها این حق را دارند که از فضاهای شهری استفاده کنند و این فضاها را مطابق نیازهای خود خلق کنند یا تغییر و توسعه دهند.

میدان نقش جهان چقدر سرزندگی شهری دارد؟

نگاهی به اجرای شاخص‌های زیست شبانه در میدان نقش جهان اصفهان

مقاله‌ای با عنوان «سنجش سرزندگی و حیات شبانه میدان نقش جهان اصفهان با تأکید بر امنیت پایدار شهری» در تابستان 98 در فصلنامه شهر پایدار منتشر شده که نکات جالبی را درباره ظرفیت‌های میدان نقش جهان اصفهان در زمینه زیست شبانه بیان کرده است. نویسندگان در بخشی به تعریف مفهوم سرزندگی شهری پرداخته و می‌نویسند: «سـرزندگی شــهری یعنــی ظرفیـت شـهر برای پاسخ دادن و انطباق با شرایط. فضایی سرزنده است که در دامنه وسیعی از روز، انواع افراد به اختیار خود و نه از روی اجبار لحظاتی را در فضا سپری نمایند؛ به عبارت دیگر فضا بایـد به گونه‌ای باشد که مردم بیایند و بمانند.»

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - طراحی شهری