شهرداری تهران

ضوابط نمای شهری مرز اعمال قوانین با تحمیل سلیقه

مرز بین قاطعیت و انعطاف‌پذیری ضوابط چگونه تعیین می‌شود؟ نماهای شهری مرز بین عرصه خصوصی و عمومی هستند. درواقع چالشی که برای تدوین ضوابط نما وجود دارد، تعیین مرز بین قوانین و احترام به سلیقه طراحان و مالکان است. اگر به رشته معماری و شهرسازی مطابق دسته‌بندی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز نگاه کنیم، قرارگیری این حیطه در گروه هنر رویکرد به محصول را متفاوت خواهد کرد. بنابراین به نظر می‌رسد رویکرد ضوابط سلبی یا ایجابی با انعطاف‌پذیری محدود درباره نما صحیح نباشد.

جدال میرسلیم و قالیباف؛ نبرد در جبهه اصول‌گرایان

حزب مؤتلفه در حال سپری‌کردن سال‌های فترت است

سخنان مصطفی میرسلیم درباره تخلفات سال‌های گذشته شهرداری تهران و خارج شدن طرح تحقیق و تفحص از سوی مجلس شورای اسلامی و نشر توییت‌های نزدیکان قالیباف در حمایت از رئیس مجلس، شروع یک اختلاف دامنه‌دار در میان نیروهای اصول‌گراست. چندی قبل و در یادداشت «چالش‌های مجلس یازدهم» نوشته بودم: مجلس یازدهم آغاز به فعالیت کرد. 

اشتراک در RSS - شهرداری تهران