خدمات شهری

مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان از این منطقه می‌گوید
شهردار اصفهان از اداره خدمات شهری منطقه۹ بازدید کرد
پروین سجاد: یک شهروند خوب باید در قبال شهر و مردمش احساس مسئولیت کند

آبادانی فریدون‌شهر با مشارکت مردم

شهردار: نبود درآمد پایدار، مطالبات بحق شهروندان را معطل کرده است

شهردار فریدون‌شهر گفت: شهرداری فاقد درآمدهای پایدار کافی است و همین موضوع باعث اجرانشدن مطالبات بحق شهروندان می‌شود؛ لذا خواستار کمک دولتی به شهرداری‌های فاقد درآمد ازجمله این شهرداری هستیم. ابراهیم باتوانی با اشاره به بـــودجــه 21مــیــلیـــارد‌تــومـــانی شــهرداری فریدون‌شهر در سال جاری افزود: با گذشت هفت‌ماه از سال، حدود هفت میلیارد از بودجه شهر تحقق یافته است که وضعیت مناسبی نیست. با برنامه و تمهیدهای انجام‌شده و مشارکت مردم باید تحقق بودجه را شتاب بخشیم. او تصریح کرد: مشارکت مردم در این مدت ‌کوتاه بسیار خوب بوده است؛ چرا که همه به این نتیجه رسیده‌ایم که تنها راه خروج از مشکلات و بهبود اوضاع، مشارکت همگان در فرایند آبادانی شهر است.

جمع‌آوری 500 تن برگ پاییزی از معابر شهر اصفهان طی یک شب

2500 کارگر شهرداری در این زمینه فعالیت کردند

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: با فعالیت شبانه‌روزی 2500 کارگر شهرداری، بیش از 500 تن برگ پاییزی از معابر شهر اصفهان طی یک‌شب جمع‌آوری شد. مهدی بقایی با اشاره به اینکه حجم برگ‌های پاییزی که در روز پنجشنبه در خیابان‌های شهر اصفهان ریخته شده بود، امکان داشت در تردد روز جمعه شهروندان ایجاد مشکل کند، اظهار کرد: از همین رو اتفاق مهمی شکل گرفت و با همه عوامل خدمات شهری شهرداری اصفهان جمع‌آوری برگ‌ها انجام شد.

ریه تنفسی شهر تشنه است

مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان از این منطقه می‌گوید

منطقه ۹ شهرداری اصفهان به‌عنوان «ریه تنفسی شهر اصفهان» با پوشش گیاهی بسیار زیاد و حدود ۱۳۰هزار درخت، تشنه بارندگی است. مدیر منطقه۹ شهرداری اصفهان در این زمینه اشاره‌ای دارد به درختان این منطقه و می‌گوید: «چنار، نارون، وسک و زبان‌گنجشک از مهم‌ترین درختان این منطقه هستند که به آب زیادی نیاز دارند.»

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - خدمات شهری