خدمات اصفهان زیر تیغ کرونا

سهم خدمات در اشتغال یک درصد کاهش و سهم صنعت در اشتغال یک درصد افزایش یافته است

بخش خدمات در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی بیشترین آسیب را در کشور متحمل شده است. کرونا تمامی فعالیت‌های این بخش را تحت تأثیر قرار داده است. در استان اصفهان نیز به گفته متولیان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، ضررو زیان کرونا برای فعالان بخش خدمت بیشتر بوده است. درمقابل اما سهم صنعت اصفهان در اشتغال‌زایی طی سال 99 با رشد یک درصدی مواجه شده است. افزایش نرخ ارز منجر شده تا تولید برخی محصولات توجیه اقتصادی داشته باشد و کرونا آن‌طور که سایر بخش‌های اقتصادی را متحمل ضرر کرده بخش صنعت را در بعد اشتغال تحت‌تأثیر قرار نداده است. در بخش کشاورزی نیز در ابتدای سال 99 به دلیل آب‌رسانی به شرق اصفهان اوضاع اشتغال بهتر بوده اما در سال جاری براساس پیش‌بینی متولیان این بخش وضعیت مناسبی نخواهد داشت.

دوشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۰

ریزش 743هزار و 261 نفری شاغلان در بخش خدمات

در سال گذشته بیش از دو میلیون نفر از بازار کار خارج شدند و در زمره جمعیت غیرفعال قرار گرفتند که سهم زنان بیشتر از مردان بوده است. براساس آمارهایی که موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرده است که تعداد شاغلان در بخش خدمات در سال 98 حدود 12 میلیون و 212 هزار و 901 نفر بوده که در سال 99 به 11 میلیون و 469 هزار و 640 نفر رسیده است. تعداد شاغلان در بخش خدمات در سال گذشته 743 هزار و 261 نفر کاهش داشته است. بیشترین ریزش شاغلان در بین بخش‌های مختلف اقتصادی مربوط به بخش خدمات است. همچنین حدود 249 هزار و 709 نفرشاغل در بخش کشاورزی و در بخش صنعت در سال 99 حدود 17 هزار و 502 نفر کاهش یافته است. ریزش کار در بخش صنعت در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی در سال 99 کمتر بوده است.جمعیت غیرفعال در سال 98 حدود 34 میلیون و 498 هزار و 411 نفر بوده که در سال 99 به 36 میلیون و 638 هزار و 625 نفر رسیده است. با این احتساب در سال 99 حدود 2 میلیون و 140 هزار و 214 نفر از بازار کار خارج شدند.

محدودیت رستوران‌ها، هتل‌ها و آموزشگاه‌ها

در استان اصفهان نیز بخش خدمات در مقایسه با سایر بخش‌ها خسارات زیادی از شیوع کرونا در کشور متحمل شده است. معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان به اصفهان‌زیبا می‌گوید: پنج پیک کرونا در کشور باعث شده تا بخش خدمات صدمات زیادی ببیند. از زمان شیوع کرونا، رستوران و هتل‌ها ممنوعیت پذیرش مهمان داشتنند و فعالیت‌های غیرمستقیم وابسته به هتل‌ها و رستوران‌ها نیز تحت تأثیر کرونا قرار گرفته است.محمدرضا لعلی تصریح می‌کند: رستوارن ها در سال 99 با محدودیت‌هایی کار می‌کردند، ظرفیت پذیرش رستوران‌ها کاهش یافت و رستوران‌ها تا یک‌سوم بیشتر حق پذیرش نداشتند و طی یک بازه زمانی تعطیلی هم داشتند؛ ضمن اینکه فعالیت‌های وابسته به رستوران‌ها شامل خرده‌فروشی‌ها، مؤسسات حمل‌و‌نقل، بخش آموزش، آموزشگاه‌ها و فنی‌و‌حرفه‌ای نیز تحت تأثیر شرایط کرونایی قرار گرفتند. لعلی عنوان می‌کند: در اصفهان نیز بخش خدمات در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته است و سهم بخش صنعت اصفهان در اشتغال‌زایی نه‌تنها کاهش نداشته، بلکه افزایش نیز داشته است.بخش صنعت اصفهان حدود یک سال و نیم با رونق مواجه شده و سهم این بخش در اشتغال‌زایی یک درصد افزایش پیدا کرده است.معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان اذعان می‌کند: نتایج گزارش نرخ بیکاری نشان می‌دهد که سهم اشتغال بخش کشاورزی در سال 98 حدود 11 درصد بوده که در سال 99 این سهم به 2/11 درصد افزایش یافته است. به این ترتیب در اصفهان دو دهم درصد سهم کشاورزی در اشتغال افزایش داشته است.

رونق کشاورزی اصفهان در اوایل سال 99

لعلی عنوان می‌کند: رونق بخش کشاورزی در سال 99 به خاطر این بوده که در اوایل سال حدود سه نوبت آب‌رسانی به سمت شرق اصفهان داشتیم و به همین دلیل سطح کشت در شرق اصفهان افزایش پیدا کرد و کشاورزان در این بخش فعال شدند.
او خاطرنشان می‌کند: سهم اشتغال در بخش صنعت اصفهان در سال 98 حدود 7/41 درصد بوده که در سال 99 به 4/42درصد رسیده و با رشد یک درصدی مواجه شده است. سهم صنعت در اشتغال کشور در سال 98 حدود 32 درصد بوده که در سال 99 به 3/33 رسیده است.معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان می‌گوید: در کشور طی سال 98 سهم بخش خدمات در اشتغال‌زایی 3/50 درصد بوده که در سال 99 به 3/49 درصد رسیده است و در اصفهان نیز سهم خدمات در اشتغال‌زایی طی سال 98 حدود 3/47 درصد بوده که این سهم به 4/46 درصد رسیده و با کاهش یک درصدی مواجه شده است.

رونق صنعت اصفهان در سال 99

لعلی بیان می‌کند: سهم بخش خدمات در اشتغال‌زایی در استان‌هایی که سهم گردشگری بالایی دارند، کاهش یافته است و این بخش بیشترین ضرر را از شیوع کرونا متحمل شده است. در مقابل اما به دلیل افزایش نرخ ارز در سال 99 برخی فعالیت‌های صنعتی توجیه اقتصادی پیدا کردند و قیمت تمام‌شده محصولات در داخل برای صنعتگران مناسب بود. او تأکید می‌کند: قیمت تما‌م‌شده برخی تولیدات در شرایط عادی توجیه اقتصادی ندارد؛ ولی وقتی نرخ دلار افزایش یابد، تولید برخی محصولات توجیه اقتصادی پیدا می‌کند. معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان بیان می‌کند: درسال جاری احتمال اینکه کاهش سهم اشتغال کشاورزی داشته باشیم زیاد است. آب زاینده‌رود قرار است تا 10 روز جریان داشته باشد، ولی از نیمه دوم مرداد ماه مشخص نیست بتوان آب‌رسانی کرد؛ بنابراین بخش کشاورزی اصفهان در سال جاری اوضاع مناسبی ندارد.

افزودن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.