شورای شهر پنجم در چند پلان

مروری بر مهم ترین مصوبات شورای شهر اصفهان در چهار سال گذشته

شورای پنجم به سال آخر رسید. شورایی که دومین جلسه علنی خود رابا تغییر آغاز کردو تغییر زمان برگزاری جلسات علنی شورای اسلامی شهر را پس از چهار دوره به تصــویــب رسانــد. در این دوره همچنین حجم طرح‌های ارائه‌شده برای بررسی و تــصــویــب در صــحــن عــلنــی تــوســط کمیسیون‌های تخصصی افزایش یافت که نشانه عزم اعضا برای ایجاد تغییرات جدید در شهر، به‌خصوص پروژه‌های نیمه‌تمام و بخش درآمدی شهر، بود. سال 1397 کمیسیون اجتماعی و محیط‌زیست و سال 1398 کمیسیون پایش و نظارت به جمع کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر اصفهان اضافه شد. سال 1398 اصفهان پایلوت تهیه برنامه جامع شهر شد. اصفهان 2020 و تصویب لایحه 52 بندی تغییر مسیر درآمدی شهر و تصویب بودجه مـــشــارکتــی مــحلــه‌ها ازجمله مهم‌ترین مصوبه‌های شورای پنجم بود.

چهارشنبه ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

اولین گام‌ها

رونق کسب‌وکار و ساماندهی نیروی انسانی و توجه ویژه حوزه فرهنگ، اولین شعارها و گام‌های شورای پنجم بود. با تهیه لیست پروژه‌های نیمه‌تمام و تفکیک آن‌ها از پروژه‌های ادامه‌دار که روی دست شهر مانده بود، این حوزه را نیز تعیین‌تکلیف کرد. تأکید بر تهیه مطالعات جامع فازصفرهر پروژه برای تخصیص و منابع تأمین اعتبار، زمان دقیق اتمام، زیربنا و نقشه دقیق پروژه، گام دیگری بود که باعث شد حوزه عمرانی شهر ساماندهی شده و از اتلاف منابع جلوگیری شود. شورای پنجم برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی شهر، آستین بالا زد و مرکز پژوهش‌ها طرحی را با امضای شش نفر از اعضای شورا برای تبدیل اصفهان به شهر خورشیدی و الزام ساختمان‌های نوساز و شهرداری به تجهیزات استفاده از این انرژی را ارائه داد که در جلسه چـهــاردهــم شورای پــنـجــم مصوب شد.
مهم‌ترین لایحه و طرح شورای پنجم، طرح پیشنهادی تشکیل کمیته عالی سیاست‌گذاری چهارباغ بود که در جلسه شانزدهم به تصویب رسید تا بتوان پیاده‌راه کردن چهارباغ را به‌جای چند مدیریت زیر نظر یک کمیته تخصصی دنبال کرد. برای چرخش چرخ اقتصاد هنر شهر، طرح پیشنهادی شش نفر از اعضا برای توسعه صنایع خلاق که زیرمجموعه بخش اقتصاد فرهنگ شهر است، در جلسه بیست‌ویکم مصوب شد.

وحدت و همدلی

 شورای پــنــجــم برای تــغیــیــر بدنه شــهــرداری، در جــلســه بیست‌وسوم، طرح عدم به‌کارگیری بازنشستگان در شهرداری‌های مناطق، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری اصفهان با امضای 10 عضو شورا را مصوب کرد. ساماندهی نیروهای شهرداری به این طرح خلاصه نشد و در جــلســه بــیــــســت‌وپــنــجــم، لایــحه پیشنهــاد بازنشستگی کارکنان اداری شهرداری اصفهان با سابقه کاری بالا مصوب شد. اعضای شورا برای حمایت از اقتصاد فرهنگ شهر و رونق اشتغال فعالان این حوزه، طرح شش نفر از اعضا برای توسعه صنعت فیلم در اصفهان را در جلسه بیست‌وششم مصوب کردند. شورای پنجم برای کاهش آسیب‌های ناشی از مهاجرت و حاشیه‌نشینی در جلسه بیست‌وهفتم، طرح پیشنهادی شش نفر از اعضای شورا برای فروش مــحــصــولات حــاشــیــه‌نــشینــان شهر اصفهان با هدف کاهش این پدیده آسیب‌زا در شهر اصفهان را مصوب کردند.

افزایش مشارکت مردم

چندماه پس از آغاز به کار این شورا، طـرح‌هــا و لــوایــح بــه‌تــدریــج رنگ کاربردی‌تری به خود گرفت و در جلسه سی و یکم برای حل گره کور ارگ جهان‌نما، لایحه فسخ قرارداد تنظیمی بین شهرداری اصفهان و بنیاد تعاون ناجا برای احداث هتل در مــجمــوعــه ارگ جهــان‌نمــا مصوب شد. برای ساماندهی و صرفه‌جویی هزینه‌های شهر در جلسه سی و سوم، لایحه دوفوریتی ایجاد خزانه‌داری متمرکز و افتتاح حساب‌های متمرکز در مناطق 15گانه مصوب شد.
برای حــل‌وفـصــل کسـری بــودجــه پروژه‌های شهر، شهرداری اصفهان به استفاده از تأمین مالی در بازار سرمایه، ملزم شد. شورای شهر، زنان آسیب‌دیده را نیز فراموش نکرد و برای پیشگیری از آسیب‌های حوزه زنان در جلسه سی و پنجم، لایحه شیوه‌نامه پیشگیری و توانمندسازی زنان شهر اصفهان مصوب شد. دوره‌های قبل شورای شهر اصفهان برای مناطق محروم شهر بودجه تعریف می‌کردند که همه آن عملیاتی نمی‌شد. در جلسه سی و پنجم، تعریف و اجرای طرح‌های محرک توسعه در مناطق مختلف شهر برای افزایش رونق وضعیت اقتصادی شهر، به‌ویژه در مناطق محروم، مصوب شد.
در جــلســه ســی‌وشـشــم، طرح الزام شــهــرداری اصفهان برای استفاده از فناوری‌های نوین و ایده‌های خلاقانه در شــهــرداری مــصــوب شــد. بــرای یکپارچه‌سازی مدیریت در شهر در جلسه سی‌وهشتم، لایحه ایجاد داشبوردهای مدیریتی با استفاده از سامانه سیما مصوب شد. برای رهایی شهر از منظر آشفته و رسیدن به مدیریتی واحد در این خصوص، در جلسه سی‌وهشتم، سند جامع و برنامه عملیاتی شهر به‌عنوان طرح جامع زیباسازی شهر اصفهان برای نخستین‌بار مصوب شد.

توجه به مسائل بنیادین

برای کمک به رونق اقتصاد شهر و اداره مترو در جلسه چهل‌ویکم طرح کمیسیون اقتصاد که به امضای 10 نفراز اعضا رسیده بود برای ایجاد مجتمع‌های مترو، ایجاد ارزش‌افزوده اقتصادی و توسعه حمل‌ونقل‌محور، مصوب شد. در جلسه چهل‌وششم طرح ساماندهی تبلیغات شهری با هدف جلوگیری از پراکندگی متولیان تبلیغاتی و افزایش درآمد شهرداری مصوب شد. در جلسه چهل‌وهفتم، طرح 10 نفر از اعضای شورا برای تهیه سند توسعه عملیاتی و بازاریابی گردشگری شهر مصوب شد. حفظ طبقه خلاق و نخبه شهر و جلوگیری از مهاجرت آن‌ها باعث شد تا در جلسه چهل‌وهشتم طرح کمک شهرداری اصفهان به ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شهر برای جذب طبقه خلاق اصفهان، مصوب شود.

تغییر  روز اصفهان

لایحه مهمی که در جلسه چهل‌وششم  مصوب شد، لایحه تغییر روز اصفهان بود. بدین ترتیب روز اصفهان از سالروز تولد شیخ‌بهایی در سوم اردیبهشت‌ماه به اول آذر که سالروز بنیان‌گذاری این شهر است، تغییر کرد و سالروز تولد شیخ‌بهایی نیز هفته فرهنگی اصفهان نام گرفت. در جلسه پنجاه‌وهشتم طرح خزانه‌داری متمرکز مصوب شد تا پس از سال‌ها رویکرد و نظام بودجه‌ریزی در شهر اصفهان اصلاح شود.در سال 1398 و در جلسه هفتادوچهارم طرح مهم گردشگری اصفهان 2020 با هدف ارتقای گردشگری پایدار، رشد اقتصاد مــحـــلــی و اقتصاد گردشگری مصوب شد. در جــلســه هفــتــادوهفتــم، طرح شب‌های روشن اصفهان برای رونق گردشگری شبانه شهر به تصویب رسید. در جلسه نودوپنجم صدور مجوز فعالیت خودروهای سیار ارائه و فروش موادغذایی «car food» در تعدادی از مناطق شهر با اخذ مجوزهای بهداشتی، زیست‌محیطی و آتش‌نشانی به تصویب رسید تا اقتصاد شهر رونق گرفته و از نرخ بیکاری هم کاسته شود.
در جــلســه عــلنــی نــودوهفــتم، تشکیل شــورای مــحیــط‌زیــســت در شــهــرداری اصفهان مصوب شد. در جلسه صدودوم هم لایحه توسعه صنایع خلاق در شهر اصفهان با هدف توجه به اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری، تصویب شد. در جلسه صدوسوم طرح مرکز پـــژوهـــش‌هـــای شـــورای اسلامی شهر اصفهان و کمیسیون اجتماعی با عنوان حمایت از کار داوطلبانه در شهرداری اصفهان مصوب شد.

شهر دوستدار کودک

در جلسه صدودهم لایحه اقدامات اجرایی شهر دوستدار کودک در اصفهان، بررسی و مصوب شد. در جلسه صدوسی‌وسوم هم لایحه اعمال تغییرات در نحوه محاسبه عوارض ناشی از حذف درختان و آسیب فضای سبز شهر مصوب و جریمه قطع درختان پنج برابر شد. در جلسه صدوسی‌وهشتم طرحی با عنوان«شهرنما» برای کنترل و ارزیابی مستمر مجموعه شهرداری توسط شورای شهر مصوب شد. در جلسه صدوچهل‌وپنجم تشکیل کمیته اقتصادی مبارزه با کرونا در شهرداری به مدت یک سال، تصویب شد. طرح افزایش نظارت شورا بر عملکرد شرکت‌ها و سازمــان‌هــــای ذی‌ربـــط شهرداری اصفهان در جــلســـه صدوچهل‌وهفتم به تصویب رسید. انتخاب روز هفتم دی به‌عنوان کمال‌الدین اسماعیل و درج در تـــقــویــــم مـــلـی در جــلســه صدوپنجاه‌ویکم تأیید شد. تصویب سند بالادستی اصفهان 1405 در جلسه صدوپنجاه‌وسوم اتفاق افتاد. اهدای 600 تبلت به دانش آموزان نیازمند در جلسه صدوپنجاه‌وچهارم مصوب شد. در این جلسه پیشنهاد ایجاد شهرداری بافت تاریخی نیز به تصویب رسید. در جــلســـه صــدوشــصت‌وهفتم لایحه خواهرخواندگی شهر سمرقند با اصفهان به تأیید شورای شهر رسید.

افزودن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.