نیاز زنان برای دسترسی به حمل و نقل شهری

امروزه نحوه زیستن و کیفیت زندگی شهری به ماهیت و کیفیت سیستم حمل و نقل شهری وابسته است. حمل و نقل مردم، اجناس، خدمات، تردد برای کار، فروشگاه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، امکانات تفریحی و فراغتی همه جزیی از سیستم‌های حمل و نقل شهر هستند. با بهره گیری از رویکرد کیفیت فراگیر زندگی می‌توان گفت تأمین کیفیت زندگی زنان با بهبود شرایط معابر و سرویس‌های حمل و نقل شهری متناسب با نیاز عاملیت و مشارکت آنها میسر شده است و این پدیده به گسترش همبستگی‌های اقتصادی و اجتماعی به همراه کاهش نابرابری‌های جنسیتی میان گروههای مختلف زنان و مردان منجر می‌شود.

یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰

 در اغلب شهرها، خدمات و سرویس‌های حمل و نقل شهری به گونه‌ای سازمان یافته است که به نیازهای مردان در زمینه کار پاسخ گوید؛ به طور مثال سازماندهی خدمات حمل و نقل شهری و اتوبوسرانی به گونه‌ای سازمان داده شده است که افراد را از حواشی حومه‌ها و نقاط مختلف شهری در ساعات پیک و شلوغ در صبح و بعدازظهر به مراکز شهری بیاورد؛ در حالی که درآمد اغلب زنان کمتر از مردان بوده است و بیشتر آنها از خدمات عمومی حمل و نقل و فعالیت‌هایی چون انتقال کودکان به مدارس، خرید و همچنین رفت و آمدهای مکرر برای تأمین سلامت و بهداشت خانواده استفاده می‌کنند. همچنین اغلب برای رسیدن به کار پاره وقت از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند.
وجود معایب مختلف در سازمان سرویس و خدمات حمل و نقل یکی از مهمترین مشکلاتی است که زنان با آن روبرو هستند و در آن مشکلات ناشی از ایفای نقش‌های مختلف نادیده گرفته می‌شود. به طور مثال از آنجا که متوسط سفرهای روزانه زنان قابل توجه است با توجه به رفت و آمد زنان خارج از ساعات پیک، ایجاد سیستم حمل و نقلی که در این ساعات فعالیت کنند، ضروری است. هر چند این پدیده صدمات زنان از کارهای خانگی و بچه داری را کاهش نمی‌دهد، بنابراین باید تأمین دسترسی به تسهیلات و خدمات حمل و نقل عمومی، سهولت دسترسی به کار، خدمات درمانی، آموزشی و غیره را افزایش دهند و فرصت‌ها را برای ایجاد تعاملات درون و بین محله‌ای فراهم کنند. (گزارش کیفیت زندگی در دروازه شهر نیوزلند، 2007)

نیاز زنان به طراحی کالبدی شهر با توجه به اجتماع پذیری

از آنجا که امکان بهره مندی مطلوب از فضاهای شهری و عمومی از حقوق اولیه شهروندی محسوب می‌شوند، میزان موفقیت هر فضای شهری را می‌توان از میزان حضور زنان و گروههای اجتماعی مختلف پرشمار و گونه‌های رفتاری آنها سنجید. زنان تمایل بیشتری به برقراری روابط چهره به چهره داشته‌اند و حضور پررنگ آنها در یک مکان، بیانگر مطلوبیت کالبدی و عملکردی آنجاست. از سوی زنان نسبت به مردان برون گراتر هستند و تمایل به حضور در کنش‌های چهره به چهره در آنها ژرفای بیشتری دارد. حس لذت بردن از چنین تعاملاتی در زنان به رفتارهای اختیاری و خلاقانه ویژه‌ای منجر می‌شود که ظهور و بروز آنها، مستلزم بستر کالبدی مناسب است. آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم وجود فضای جنسیتی شده‌ای است که نه تنها متناسب با نیازها و تمایلات زنان طراحی نشده است، بلکه حضور و تحرک آنها را نیز محدود می‌کند.


با تلخیص از کتاب زنان و کیفیت زندگی به قلم فریبا سیدان

افزودن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.