ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

هیچ ممنوعیتی برای تغسيل و تكفين متوفيان وجود ندارد

تاریخ درج : یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۵
شماره روزنامه: 
مديرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان خبر داد:

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه هیچ ممنوعیتی برای تغسیل و تكفین متوفیان در باغ رضوان وجود ندارد، از اعلام آمادگی این سازمان برای این مهم خبر داده و گفت: در این رابطه مكاتبات لازم با فرماندار و دادستان اصفهان انجام شده است. به گفته وی، ساز و كار طراحی شده برای تغسیل و تكفین متوفیان در اصفهان بی نظیر بوده و با رعایت تمام موارد شرعی و بهداشتی صورت می گیرد.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان، با اشاره به اینكه این سازمان آمادگی دارد تغسیل و تكفین تمامی متوفیان سطح شهر و حتی خارج از شهر را در باغ رضوان انجام دهد ،گفت: تا امروز این كار انجام می شده و هیچ ممنوعیتی دراین رابطه وجود نداشته است.محمد پرورش، تصریح كرد: امروز متوفیانی به این سازمان مراجعه می كنند كه حتی خارج از باغ رضوان و حتی خارج از شهر دفن می شوند اما تغسیل و تكفین این متوفیان نیز در این سازمان انجام می شود و توسط خودروهای حمل متوفی به شهرهای اطراف انتقال داده می شود.وی با تاكید بر اینكه هیچ گونه منعی برای شهرهای اطراف وجود ندارد كه تغسیل و تكفین انجام دهند، اضافه كرد: این متوفیان بلافاصله بعد از تغسیل و تكفین، ترخیص می شوند و هیچ ممنوعیتی برای ترخیص آنها وجود ندارد. پرورش با اشاره به اینكه عدد و رقم و مبالغ اخذ شده از صاحبان متوفی بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان است، تاكید كرد: این سازمان هیچ مبلغ اضافی دریافت نمی كند. به گفته وی، سازو كاری كه طی سال های اخیر در سطح شهر اصفهان مهیا شده بی نظیر است، به گونه ای كه دركــوتـاه تـریـن زمـان و بـا بهتـرین كیفیـت هــم در رابطه با قوانین و مقررات شرعی و هم در رابطه با موازین بهداشتی، الزامات رعایت شده و تغسیل و تدفین متوفیان، انجام می شود.مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان، در رابطه با ساخت  غیرقانونی قبور در جوار امامزادگان، گفت: در خصوص آرامستان همجوار یکی از امامزاده ها ، بر اساس گزارش شهرداری آن منطقه و بازدید كارشناسان سازمان آرامستان های شهرداری، متوجه شدیم برخی افراد غیرمسوول، به صورت غیرقانونی اقدام به ساخت قبور سه طبقه در جوار امامزاده كرده بودند كه می توانست در آینده آسیب های جدی برای بهداشت عمومی و روانی شهروندان، در پی داشته باشد. پرورش ادامه داد: با توجه به اینكه تقریبا این موضوع می توانست موجب سوء استفاده هایی در خصوص افرادی كه در آنجا دفن می شدند  شود ، طی مكاتبات با فرماندار و دادستان، این موضوع به مقامات ذیربط اطلاع داده شد.مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت آرامستان رهنان،گفت: از سال 93 سازمان آرامستان شهرداری ،مصمم بود كه از توسعه آرامستان ها جلوگیری كند و بر آرامستان های محلی نظارت داشته باشد. وی ادامه داد: یكی از این آرامستان های محلی، آرامستان غدیر رهنان است كه مكاتبات لازم با ارگان های مربوطه صورت گرفته است. پرورش با اشاره به اینكه طی سنوات گذشته برخی از متوفیان در این آرامستان دفن شده اند، گفت: اهالی منطقه رهنان این درخواست را داشتند كه این قسمت تبدیل به گورستان شود، اما به جهت اینكه مصوبات قانونی را اخذ نكرده بودند، این درخواست با مشكل روبه رو شده بود.وی ادامه داد: این موضوع هم از سوی شهرداری منطقه و هم از سوی سازمان آرامستان ها، پیگیری شد و مكاتباتی به مراجع ذیربط صورت گرفت، اما به جهت اینكه كاربری این محل كشاورزی بود، نه شهرداری منطقه و نه سازمان آرامستان ها امكان ورود نداشتند، چرا كه اگر به هر نحوی این دو ارگان ورود كرده و اقدام به عملیات عمرانی می كردند از نظر قوانین شهرداری تخلف محسوب می شد. وی ادامه داد: اما طی بازدیدی كه در شهریور امسال با حضور فرماندار اصفهان از محل صورت گرفت، مقرر شد توسط فرماندار بحث تغییر كاربری این آرامستان پیگیری شود. به گفته وی بعد از اخذ مجوزات قانونی تغییر كاربری این محل، هم شهرداری منطقه و هم سازمان آرامستان اقدام به محصور كردن محل و نظارت بر این آرامستان خواهند كرد.پرورش در ادامه،گریزی به موضوع صدور جواز دفن زده و گفت: این سازمان با توجه به زیرساخت ها و نیروی انسانی و ساز و كاری كه در سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان مهیا شده است، امكان صدور مجوز دفن چه در خصوص آرامستان های محلی و چه در خصوص آرامستان های جوار امامزادگان را دارد.وی گفت: جلسات و مذاكراتی با فرماندار و دادستان اصفهان انجام شده و آمادگی سازمان آرامستان های شهرداری برای اجرای این مهم اعلام شده است. / گروه شهر 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/27884

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی