ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

درباره ما

صاحب امتیاز :شهرداری اصفهان

مدیر مسوول :دکتر قدرت اله نوروزی

سردبیر :ایمان صفری

شورای سردبیری :امیر محزونیه ، محسن حیدری

سرویس ها

اقتصاد و بازار: امیر حسین واعظ

جامعه : زهرا ماهری

خبر : بهناز عابدی

شهر : اکبر منتشلو

عکس : حمید رضا نیکومرام

فرهنگ و هنر : مریم قدسیه

گردشگری و میراث : نفیسه حاجاتی

طراحی : آتلیه گرافیک اصفهان زیبا

چاپ : رسانه برتر

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی