براساس اعلام سخن‌گوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ۳۵ درصد اصفهانی‌ها مایل به تزریق واکسن کرونا نیستند. فکر می‌کنید چرا؟