ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

‍ فرانسه بود که جام را برد

تاریخ درج : سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

اگر پرچم و لباس را نمی دیدی فکرمی کردی که یک تیم آفریقایی دارد می جنگد و جام را به خانه می برد . اما خب، فرانسه بود که جام را برد...حالا هم فرانسوی‌ها خوشحال‌اند و هم آفریقایی ها. فرانسه جام را به خانه برد. یکی از خوشحالی صلیب کشید. یکی دیگر دست‌هایش را سمت آسمان گرفت، یکی دیگر هم خوشحالی کرد و تمام. من به کشتی هایی پر از برده فکر می کردم. به موسیقی غمگینانه ای که رقص ماه بر دریا را همراهی می کرد و به اشک دو سفیده  چشم که در میان سیاهی مطلق گم می شدند و نمی‌دانستند روزگاری نواده هاشان در سرتاسر دنیا پیروزی ها و افتخارها را سهم خود می کنند و یادشان نمی آید که اجدادشان در کدام مرز و زیر کدام پرچم مدفون‌اند.ما فوتبال را تماشا می کنیم و آهسته آهسته باور می‌کنیم که جهان بر مداری غیر از آنچه می پنداریم در حال عبور است...   .

url : http://www.isfahanziba.ir/node/77526

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی