ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

۵۳۵۳ معدن فعال در کشور وجود دارد

تاریخ درج : سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸

نتایج آمارگیری از اطلاعات محیط زیستی معادن در حال بهره‌برداری کشور برای سال ۹۶ با رویکرد جمع‌آوری اطلاعات محیط زیستی بخش معدن برای ارزیابی وضعیت رایج محیط زیست معادن و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری به منظور دستیابی به توسعه پایدار از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. به گزارش مهر، نتایج آمارگیری از اطلاعات محیط زیستی معادن در حال بهره‌برداری کشور در سال ١٣٩۶ نشان می‌دهد که تعداد ۵۳۵۳ معـدن فعال در کشور وجود داشته اسـت که ۱۴۵۰ معدن (٢٧,١) دارای فاضلاب بوده‎اند. از میان معادن دارای فاضلاب، معادن استخراج شن و ماسه، سنگ تزئینی و سنگ آهک به ترتیب با ۵۷۶، ٣۶١ و ٢٧۶، بیشترین معادن دارای فاضلاب را به خود اختصاص داده‌اند.توزیع استانی معادن نشان می‌دهد که استان‌های اصفهان، فارس و کرمان به ترتیب با ١۶٨، ١۵٧ و ١۴٠ معدن، بیشترین تعداد معادن دارای فاضلاب را داشته‌اند. مقدار کل فاضلاب تولید شده در معادن دارای فاضلاب کشور، ٣٧٠۵١ هزار متر مکعب است. از ١۴۵٠ معدن دارای فاضلاب، ٨۵۰ معدن دارای سیستم تصفیه فاضلاب بوده‎اند. از این تعداد، ٧٢١ معدن از تصفیه فیزیکی، ٣۴ معدن از تصفیه شیمیایی و ٩۴ معدن نیز از روش بیولوژیکی (زیستی) استفاده کرده‌اند.محل دفع فاضلاب ٧٣٩ معدن در زمین‌های غیرکشاورزی، ٢٨٢ معدن در چاه، ١۶٧ معدن در رودخانه، ١٢٠ معدن در زمین‌های کشاورزی، ٢٢ معدن در شبکه فاضلاب، ١١ معدن در دریاچه/تالاب و ١۶٢ معدن در سایر محل‌هاست.٣٧۴٢ معدن دارای باطله (۶٩,٩ درصد) بوده‎اند که از این تعداد ٣٠١ معدن از مخزن سد باطله، ٣٢٣٠ معدن از مخزن دپوی باطله و ٢١١ معدن از سایر روش‌ها برای دفع مواد باطله معدن استفاده کرده‌اند.از ۵۳۵۳ معدن، ٧٨٩ معدن (١۴,٧ درصد) در بخش محیط زیست، سرمایه‌گذاری داشته‌اند. بررسی معادن بر اساس نوع فعالیت نشان می‌دهد، گروه‎های استخراج سنگ آهک،‌ استخراج شن و ماسه و سنگ لاشه به ترتیب با ١٩٠، ١٧٠ و ١٣۶ معدن، ‌بیشترین تعداد معادن دارای سرمایه‌گذاری در بخش محیط زیست را داشته‌اند.در مجموع ۴٧۵١۴٩ میلیون ریال در بخش محیط زیست معادن در حال بهره‌برداری کشور، سرمایه‌گذاری شده است که معادن استخراج سنگ آهن با ٣٢٧٣٠١ میلیون ریال، بیشترین سرمایه‌گذاری را در بخش محیط زیست انجام داده است و معادن استخراج سنگ مس و استخراج سنگ سرب و روی با ۴٧۵٠٩ و ٣۴٨۶٧ میلیون ریال سرمایه‌گذاری در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/100995

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی