ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

۲۰۰۰ گونه جانوری در کره

تاریخ درج : سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸

رکنا: گروهی از محققان موسسه ملی اکولوژی کره جنوبی در فاصله زمانی فوریه ۲۰۱۸ تا ژانویه ۲۰۱۹ در مناطق مرکزی منطقه غیر نظامی کره بیش از 2000 گونه‌های جانوری و گیاهی را شناسایی کردند.  

url : http://www.isfahanziba.ir/node/93054

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی