ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

یک قاچ + کتاب

تاریخ درج : سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸

 

 

مستندی از زندگی یک زن

کــتـــاب  در گـــرگ و میش راه  توسط ابراهیم مختاری، کارگــــردان سینمای مستند، بر اساس زندگی زینت دریایی نوشته شده است. نویسنده پیش‌تر، با الهام از زندگی این زن، فیلم سینمایی زینت را ساخته بود. این کتاب به صورت جامع به زندگی زینت دریایی پرداخته که دو فیلم یادشده بخش هایی از آن را روایت کرده‌اند. این کتاب دو بخش دارد؛ یک بخش از کودکی تا کشف برقع برای اشتغال به بهورزی و بخش دوم از آغاز بهورزی تا پایان یک دوره از فعالیت‌های او در شورای روستا.

در بخشی از کتاب آمده است: «زن‌ها و بچه‌ها با دیدن من پوزخند می‌زدند، یعنی که عقلش سر جا نیست. جوری رفتار می‌کردند انگار من دیوانه شده‌ام. زنان به من می‌خندیدند و زخم زبان می‌زدند. می‌گفتند از تو دیگر هیچ‌چیز بعید نیست، ممکن است هرکاری بکنی. اگر زنی می‌خواست با من دوست باشد از ترس مردم خودش را کنار می‌کشید . من هم سعی می‌کردم چشمم به چشم کسی نیفتد، یا نشنوم از من چه می‌گویند. دیگر خودم هم رویم نمی‌شد با کسی رفت‌وآمد کنم، چون طوری رفتار می‌کردند انگار که من هیچ‌ام... چند سال طول کشید تا مردم کمتر سربه سرم بگذارند. البته زنان هنوز هم به من نگاه می‌کنند ولی دیگر چیزی نمی‌گویند، طوری که انگار هیچ‌اتفاقی نیفتاده است. اما برای من اتفاقی بزرگ‌تر از این نمی‌توانست بیفتد.»

url : http://www.isfahanziba.ir/node/93065

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی