ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

گل، تماس‌های خط ملی اعتیاد را اشغال کرده است

تاریخ درج : سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸

رئیس گروه پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی و مسئول خط ملی اعتیاد گفت: مردم در تماس با خط ملی مشاوره اعتیاد به شماره ۰۹۶۲۸ درباره تمام مواد مشاوره می‌گیرند، اما اکنون بیشتر تماس‌ها مربوط به مصرف گل است. ماریت قازاریان در گفت وگو با ایرنا افزود: فراوانی تماس‌ها به معنای این نیست که اغلب مصرف‌کنندگان گل مصرف می‌کنند، بلکه تماس های مرتبط با گل بیشتر است.او ادامه داد: مصرف‌کنندگان یا دوستان و خانواده‌های آنان با خط ملی اعتیاد تماس می‌گیرند و به طورمثال این سوال‌ها را مطرح می‌کنند: «آیا گل اعتیاد است»، «آیا می توانیم گل را مصرف کنیم»، «شوهرم گل مصرف می کند، این ماده اعتیاد آور نیست»، «آیا گل عوارض دارد»؟رئیس گروه پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی و مسئول خط ملی اعتیاد گفت: گاه نیز افرادی تماس می‌گیرند و می پرسند «همسرم گل مصرف می‌کند؛ آیا به زندگی به او ادامه دهم؟» که در اینگونه موارد کارشناسان مربوطه آنها را به صدای مشاور به شماره ۱۴۸۰ ارجاع می‌دهند. قازاریان یادآور شد: مشاوران متخصص در خط ملی مشاوره اعتیاد به شماره ۰۹۶۲۸، معتادان و خانواده های آنان را راهنمایی می‌کنند که چگونه به خود یا خانواده آنها کمک کنند؛ خدمات مشاوره ای درباره پیشگیری از مصرف مواد نیز هست.خط ملی مشاوره اعتیاد به شماره ۰۹۶۲۸ هر روز از ساعت ۸ تا ۲۰ آماده پاسخگویی و مشاوره به افرادی است که درباره اعتیاد، داروهای مخدر و نحوه استفاده از آن، اطلاعات تخصصی می خواهند. نشانی نزدیک‌ترین مراکز درمانی ترک اعتیاد نیز از طریق این خط قابل دسترسی است.  محرمانه بودن تماس ها و حفظ مسائل اخلاقی یکی از ویژگی های مرکز است که موجب جلب اعتماد تماس‌گیرندگان شده است. بر اساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر، اکنون ۲ میلیون و ۸۰۸ هزار مصرف‌کننده مواد مخدر در کشور وجود دارند که بالاترین مصرف مواد مخدر با بیش از ۶۶ درصد مربوط به تریاک است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/106071

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی