ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

گرگ‌ها صدروز تاب آوردند

تاریخ درج : سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸

مثل بزها و گرگ‌ها؛ بزها گرد هم جمع گشتند و به تبار گرگ‌ها پیغام دادند و گفتند که چرا بین ما قهری آشتی‌ناپذیر باشد و نه صلح؟ گرگ‌ها جمع شدند و با شادی بزرگ به شادمانی پرداختند، نامه‌ای به تبار بزها فرستادند و نیز هدایای بسیار و به بزها نوشتند. پس سگ‌ها و چوپان را از خود راندند و سوگند خوردند که تا صد سال با محبت مستحکم بمانند. سپس بزها در کوه‌ها و دشت‌ها پخش گشتند و شروع به شادی و خوشحالی و بازی نمودند، چون در مراتع مرغوب چرا می‌کردند، علف‌های خوش طعم می‌خوردند و شکر می‌کردند که به دوران خوب رسیده‌اند؛ و گرگ‌ها صد روز تاب آوردند، بعد از آن جمع شدند و دسته دسته به جان بزها ریختند و آنها را خوردند./ وارطان آیگکتسی، شاعر و کشیش

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/106075

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی