ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

گرفتاری باران

تاریخ درج : دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 
اینستا + خبر

باران می آیدومن از این نعمت خداوندی خوشحال نیستم وقتی که هموطنم گرفتار است
#آب_گرفتگی_چادرهای_زلزله #سر_پل_ذهاب #باران #بی_خیالی

url : http://www.isfahanziba.ir/node/68864

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی