ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

کوچه پشتی طرح های حمایتی

تاریخ درج : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸
شماره روزنامه: 

بررسی شاخص‌های فقر درایران نشان می‌دهد با وجــود درگـــیـــری نــهــادهـــا وسازمان‌های مختلف بامسئله فقر،این پدیده همچنان یکی ازجدی‌ترین معضلات کشور است.آمارها و داده های مختلفی درباره خط فقر، خط فلاکت و خط مرگ و گرسنگی منتشر می شود که با یکدیگر همخوانی ندارد و این امر نشان می دهد  نهادهای رسمی داده پرداز کشور این شاخص ها را محاسبه نکرده یا داده های خود را اعلام نمی کنند. نتایج مختلف پژوهش ها نیز نشان می دهد که عناصر و شاخص های متفاوتی برای محاسبه خط فقر و فلاکت در کشور در نظر گرفته شده و به همین دلیل، آمارها متفاوت است. اما تنها داده قابل استناد افزایش جمعیت تحت حمایت نهادهایی مانند کمیته امداد و بهزیستی است که نشان می دهد ساکنان طبقه متوسط در حال ریزش به طبقه فقیر هستند، در نتیجه وضعیت خانواده های کم درآمد نیز بدتر شده است. افزایش جمعیت حاشیه نشین، میزان سرقت‌ها، رشد تکدیگری و تعداد کودکان کار، فقر را به تصویر می کشند.همه داده ها که همانند قطعات پازل در کنار هم قرار گیرند در نهایت به یک پاسخ می رسند: طرح‌های حمایتی و اقتصادی به اهدافشان نرسیده اند.ادامه این مسیر به حذف کالاهای لوکس از سبد خانوارهای متوسط به پایین منجر می شود. تفریح، فرهنگ، آموزش و سلامت به ترتیب حذف می شوند تا شکم ها با حداقل باقیمانده، سیر شوند.

 

پس لرزه های یک نقیصه
طبق پژوهش های بانک جهانی که در سال1990 اعلام شد، فقر محرومیت مادی است که بامعیاردرآمد یا مصرف سنجیده می‌شود. امروزه فقر را در ابعاد مختلف می‌سنجند. فقر، حاصل نابرابری شدید اجتماعی است، به طوری که عقب‌ماندگی درآموزش و بهداشت، عدم توزیع عادلانه ثروت و عدم توزیع منصفانه عدالت را هم جزئی از آن می‌دانند. بانک جهانی درگزارش سال 2001-2000خود، مفهوم فقر را به‌گونه‌ای بسط داده که محرومیت مـــادی، مـــحـــرومــیـــت از آمــوزش و بـهـداشــت، آسیب‌پذیری ودرمعرض خطربودن و بی‌پناهی رانیز در‌بر می‌گیرد. فقر هنگامی ایجادمی‌شود که افراد از توانمندی‌ها وقابلیت‌ها محروم‌اند و بــنــابــرایـــن درآمـــدیــاتـحـصـیـلات مناسبی ندارند، ازسطوح پایین سلامت وبهداشت برخوردارند و در زمان وقوع بحران‌های اقتصادی وبلایای طبیعی، از سایر سطوح جامعه آسیب پذیرتر هستند.

 

بازنگری اصول حمایتی
 در اقتصاد ایران، دولت علاوه بر نقش‌های معمول همه دولت‌ها در تامین کالاهای عمومی از جمله ایجاد زیرساخت‌هایی مثل مدرسه،‌ بیمارستان، جاده، تامین امنیت و همین‌طور زیرساخت‌های حقوقی و قضایی برای پشتیبانی از بازارها، یک وظیفه دیگر هم دارد و آن مصرف بهینه ثروت ملی است. دولت بخشی از ثروت ملی را با کمک خیران به حمایت از اقشار کم درآمد جامعه اختصاص داده است. تا پیش از صعود ارز، طرح های حمایتی به طرح های اشتغال‌زایی تبدیل و جمعیت فرودست می رفت که عاقبت به‌خیر شود، اما زلزله اقتصاد که شروع شد ساکنان متوسط‌نشین جامعه هم پشت درهای کمیته امداد صف بستند!در ایران نوعی اعتماد به نفس وجود دارد و تصور می‌شود چون برای حمایت از افراد کم درآمد نهادهای متعدد و خیریه های زیادی به خصوص در اصفهان وجود دارد، برای آنها مشکلی ایجاد نمی شود. اما در شرایط اقتصادی فعلی فشار اصلی به خانواده‌های متوسطی وارد می‌شود که تحت حمایت سازمان بهزیستی و کمیته امداد نیستند ولی در معرض سقوط به زیر خط فقر قرار دارند. برای حمایت از چنین اقشاری از سال گذشته، نسخه‌های متعددی پیچیده شد که ارز 4200، واریز یارانه نقدی و اختصاص اجناس یارانه ای از جمله آنها بود. نتیجه همه این راهکارها،  تشکیل صف و بازگشت اقتصاد به دهه60 بود. طرح هایی که موفقیت آمیز نبود و تحقیق مرکز پژوهش های مجلس آن را تایید کرد.اما ایران نمی‌تواند به دهه ۶۰ برگردد، چون مردم ایران مردم دهه ۶۰ نیستند و  اقتصاد کشور هم  اقتصاد دهه ۶۰ نیست. کشور شرایط تازه‌ای را تجربه می کند. بازارهای ایران با قانون عرضه و تقاضا و رقابت آشنا شده اند و به تدریج می توان اقتصاد رقابتی را حتی در شرایط دشوار اجرا و همه گیر کرد. برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر می‌توان از کوپن‌های هوشمند به صورت کوتاه مدت  استفاده کرد.دولت در بودجه امسال پیشنهادهایی را برای رفاه بیشتر و حمایت از خانوارهای نیازمند و در معرض خطر ارائه داده که ضروری است سیاست هایی مانند حذف یارانه خانوارهای بادرآمدکافی و اصلاح یارانه انرژی اجرایی شده و در سایر موارد تجدید نظر شود. گروه اقتصاد اجتماعی

url : http://www.isfahanziba.ir/node/95831

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی