ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

کوپال

تاریخ درج : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
فیلم این روزهای هنر و تجربه اصفهان

کــــوپــــال اولیـــــن فــیــلـــــم بلنـــــد سینمایی  کاظم  ملایی است که پیش از آن آثار کوتاه متفاوتی همچون «لطفا  از خط قرمز فاصله بگیریـــد»، «منهـــا» و «دیلیت» را ساخته و در جشنواره‌های داخلی و خارجی متعددی حضور موفق داشته‌است. این فیلم قصه یک شکارچی و تاکسیدرمی به نام «دکتر احمد کوپال» است که در روز آخر سال با یک چالش غریب در زندگی‌اش مواجه می‌شود.  لوون هفتوان، نازنین فراهانی، پوریا رحیمی سام و شارون در این فیلم بازی می کنند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/74422

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی