ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

کنترل نامحسوس ترافیک

تاریخ درج : شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

مهتاب غزالی

 

 

برای بعضی از شهروندان کنترل نامحسوس ترافیک، شناخته شده نیست.در حال حاضر ، بر ترافیک شهر و بزرگراه‌ها به اشکال مختلف و بـه‌صـورت نــامــحــســوس نــظــارت می‌شود. در تقاطع های سطح شهر، دوربین های نظارت تصویری ، تمام زوایای میدان‌ها و تقاطع ها و خیابان‌های منتهی به آنها را زیرنظر دارند و اپراتورهای مرکز مدیریت و کنترل ترافیک با دقت و ظرافت خاصی به صورت شبانه روز تخلفات رانندگان را در حوالی تقاطع ها و محورهای مختلف شهر رصد می کنند و تصویر تخلفات را در اختیار پلیس راهور قرار می دهند تا برگ جریمه برای آنها صادر شود. در تعدادی از تقاطع ها هم دوربین های ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز نصب شده که تصویر متخلفان عبور از چراغ های زرد و قرمز را ثبت می کند. در بزرگراه‌ها هم دوربین های اتوماتیک ثبت سرعت، از خودروهایی که از سرعت مجاز  تجاوز می کنند، عکسبرداری می کنند که شامل شماره خودرو ، نوع خودرو، رنگ خودرو ، محل تخلف و ساعت تخلف است.  علاوه بر این، پلیس بزرگراه ، بعضا با خودروهای بدون آرم و علامت به صورت نامحسوس، در بزرگراه‌ها در حال تردد است که با متخلفان برخورد می کند . البته تمامی این تجهیزات ، امکانات و تمهیدات برای سلامت شهروندان و آرامش در ترافیک شهری است. پس به هنگام رانندگی مواظب کنترل نامحسوس باشید و برای سلامت تردد خودو دیگران مقررات و موازین راهنمایی و رانندگی را دقیقا رعایت کنید.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/77776

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی