ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

کسی امروز حسین‌آباد را به حساب نمی آورد

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

مردم محله وقتی خاطراتشان را مرور می‌کنند فقط افتخارات محل را به خاطر می‌آورند مردی که چندان به معرفی خودش علاقه نداشت در باره محله حسین آباد گفت: «وقتی کسی امام را نمی شناخت مردم حسین آباد ایشان را می شناختند. آن زمان  حتی کتاب های متوسط هم ممنوع بود. آن زمان کتاب غرب‌زدگی جلال آل احمد هم ممنوع بود وما در محله حسیــن آباد مخــفیانه مــطالعه می کردیم.»وی ادامه می دهد: « آقای طاهری یکی از روحانیونی بود که مبارز بود وبرخلاف دولت شاه صحبت می کرد. آن طرف شهر آیت الله خادمی بود واین طرف حاج آقا طاهری. مبارزه از این محله شروع شد، مردم محله  در یک شب 250 ماشین دولتی را آتش زدند و هفته بعد حکومت نظامی شد» .او کمی دلخور بود و ناراحت. به قول او انقلاب از همین جا شروع شد. باقری سوپر مارکت گلچین را در خیابان حسین‌آباد دارد. باقری وپدرش یکی از فعالین محله بودند.وقتی از قدمت محله می پرسیم دروازه محله را به خاطر می آورد. در میان گفت و گو از حاج اصغر نعمتی پدر سه شهید وقدیمی محل کمک می گیرد. حاج اصغر نعمتی پدر سه شهید وساکن حسین آباد. وقتی می‌خواهیم از حسین آباد بگوید ابتدا یادی از علما می‌کند.«علما از این مسجد اعظم حسین آباد بلند شدند. سید عبد الحسین روضاتی  بعد از حاج رحیم ارباب معروف، بود ه است. کفش جلوش جفت می‌شد  ومی گفتند آهن ربا گذاشتند. آهن ربا کجا بود ایشون راه علم ودیانت داشت. مزارشان کنار مسجد اعظم است.»حاج اصغر از دروازه ای محله یادی می کند ومی گوید:« محله دروازه ورودی داشته‌است وقبلا محله گبر نشین بودند.  وقتی گبرها مسلمان می‌شوند ودروازه رامی بستند، ارامنه هم به این محله پناه می‌آورند چون محله امنیت داشته  واز حمله دشمنان محفوظ بودند.»حاج اصغر راهی مسجد می شود و آقای باقری از حاج آقا طاهری می گوید:« آقای طاهری سید باطن‌داری بودند.  اهالی محل حامی ایشان بودند. حرف‌هاش سندیت داشت. انقلابی بود وخودش وفرزندش در جنگ شرکت کردند. زمان حیات حاج آقا به دلیل حضور ایشان محله از معنویت خاصی برخوردار بود. ولی امروز رفتارها  تغییر کرده، آن زمان همه به فکر هم بودند.»وقتی از باغ های محله می پرسم می گوید:«  خونه‌ای که آقای طاهری ساختند ومنزل ایشان بود، باغ بزرگی بود. قسمت کردند وساختند یک قسمتش  ارثیه پدرش بود وقسمتی از باغ را به پدر حاج حسین خرازی دادند وبه ایشان گفتند، کنار ما باش. چقدر مردم با هم همدل بودند وبرای رفیق بخشش می کردند.» محله حسین آباد هنوز ساکنان قدیمی دارد و بعضی‌‌ها بومی هستند. این محله نمونه کاملی از همیاری ومشارکت است ودر تاریخ این محله به خوبی نمونه های آن دیده می‌شود. مردمی که نقش مهمی در انقلاب و مبارزه داشتند باید توجه بیشتری به آنها شود وگرفتاری مردم حل شود. باقری تاکید می کند:«امروز مردم گرفتارتر شدند وروحیه  همیاری وهمکاری کمرنگ شده، باید گرفتاری را حل کرد. باید سازمان‌ها کمک کنند ومشکلات مردم را کم کرد.»

url : http://www.isfahanziba.ir/node/61160

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی