ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

کسب‌وکارهای نوپا، اصول حاکمیت شرکتی را ارتقا می‌دهند

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
عمر کمتر، ریسک بیشتر

حسین نظام دوست رئیس اداره نهادهای نوین مالی فرابورس ایران گفت: فرابورس شرایط را برای مالی شرکت‌های نوپا، ارتباط آنها با سرمایه‌گذاران استراتژیک و خرد و ارتقای شفافیت اطلاعاتی فراهم کرده است. او به صاحبان کسب‌و‌کارهای نوپا توصیه کرد از همان مراحل ابتدایی راه‌اندازی یک کسب‌وکار و درواقع از همان مرحله Seed، باید به فکر اجرا و ارتقای اصول حاکمیت شرکتی در اساس‌نامه، موارد ثبتی و ساختار شرکت باشند و از حسابرسان داخلی، متخصصان مالی، مالیاتی و بیمه‌ای بهره بگیرند. به گفته نظام دوست آنها باید  دورنمایی برای حضور در بازار سرمایه را داشته باشند.وی با اشاره به رابطه عکس عمر شرکت با میزان ریسک سرمایه‌گذاری روی این کسب‌و‌کارها، افزود: هرچه عمر شرکت کمتر و کسب‌وکار جوان‌تر باشد، ریسک بالاتری دارد و بر این اساس سرمایه‌گذاری و نحوه مذاکره برای جذب سرمایه، متفاوت خواهد بود. در سمت مقابل نیز هرچه عمر شرکت بیشتر و مجموعه بزرگ‌تر شود، ریسک‌ها نیز کمتر شده و تداوم فعالیت این کسب‌و‌کار مطمئن‌تر است.نظام دوست ادامه داد: به‌تازگی دستورالعمل تامین مالی جمعی توسط شورای عالی به تصویب رسیده که این مهم امکان تجهیز منابع را برای کسب‌و‌کارهای نوپا اعم از نوآورانه و غیر نوآورانه از طریق سرمایه‌های خرد افراد فراهم خواهد کرد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/77176

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی