ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

کاهش تخلفات در حوضه‌آبریز زاینده‌رود نیازمند همکاری همه نهادهاست

تاریخ درج : سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸
شماره روزنامه: 

مــدیــر دفــتر مهنــدسی رودخــانه‌ها و ســواحل شــرکت آب‌منطقه‌ای اصفهان گفت: همکاری همه نهادها و سازمان‌ها به کاهش تخلفات در حوضه‌آبریز زاینده‌رود مانند تصرف و برداشت‌های غیرمجاز منجر می‌شود. احمدرضا صادقی در گفت و گو با ایرنا افزود: جلوگیری از تخلفات مختلف، رفع تصرف و عدم اجازه به برداشت‌های بی‌رویه تنها با تلاش این شرکت میسر نیست و در این راستا دستگاه‌ها به‌ویژه نهادهای نظارتی باید حساسیت و همکاری خود را افزایش دهند.  او  عنوان کرد: بر اساس آمار موجود در پنج سال گذشته تاکنون ۲۱۱ هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانه زاینده‌رود رفع تصرف و آزادسازی شده است. صادقی با بیان اینکه نبود حفاظت موثر در دهه‌های گذشته وضعیت آبی در استان اصفهان را با مشکل روبه رو کرد، ادامه داد: موضوع آب مقوله ای چند وجهی محسوب می‌شود؛ بنابراین حفظ منابع آبی و استفاده صحیح از آن وظیفه همگان است.مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان تصریح کرد: این شرکت در اوایل دهه ۹۰ رویکرد خود را در موضوع حفاظت از منابع آبی تغییر داد و به صورت حرفه‌ای وارد عمل شد و این رویکرد تاکنون همچنان ادامه داشته است. صادقی اضافه کرد: شناسایی ابعاد مختلف تخلفات و توجیه دستگاه‌های مختلف توانست در حدود نیمه‌های دهه ۹۰ حجم تخلفات در این منطقه را کاهش دهد و رفع تصرفات به صورت گسترده‌تری انجام شود.او تاکید کرد: اگرچه فشارهای اجتماعی در برخی مقاطع برای جلوگیری از طرح‌های ساماندهی و رفع تصرف‌های غیر قانونی افزایش می‌یابد، اما این شرکت برای پیشبرد اهداف خود که البته سود همگانی را در پی دارد، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد. مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان درباره ضرورت انجام استعلام از این شرکت برای کسانی که قصد ساخت و ساز در نزدیکی زاینده‌رود را دارند، عنوان کرد: به غیر از افراد حقیقی، نهادهایی مانند شهرداری‌ها لازم است در این ارتباط با آب منطقه‌ای هماهنگی کنند.صادقی خاطرنشان کرد: محدوده‌های مطالعاتی حوضه آبریز زاینده رود به طور کامل رصد شده است و نقشه‌های هوایی و حدنگاری آن را به‌طور دقیق در سامانه حدنگاری کشور قرار دادیم تا تفکیک پذیری حوضه برای صدور سند جهت دیگر مالکان و جلوگیری از دست اندازی به اموال دولتی و عمومی میسر شود. حوضه آبریز زاینده‌رود واقع در استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری ۳۱ هزار کیلومتر مربع وسعت و بالغ بر ۲۵۰ کیلومتر سرشاخه دارد؛همچنین از سال  ۱۳۹۵ تاکنون ۴۵ کیلومتر از حریم رودخانه آزادسازی، ۵۰ کیلومتر بستر رودخانه ساماندهی و لای‌روبی و  برای ۵۰ درصد از مسیر رودخانه جاده سازی شده است.

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/102018

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی