ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

کالابرگ برای مددجویان کمیته امداد

تاریخ درج : یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
پشت نوبتی ها تا پایان مهر تحت پوشش قرار می گیرند

رئیس کمیتـــه امــــداد گفـــت: مســــتمری مددجویان، سال قبل چند برابر شد و امسال نیز ۱۴ درصد افزایش یافت. به گزارش مهر، پرویز فتاح ادامه داد: از مهر، به مددجویان کمیته امداد کارت خرید کالا داده می‌شود. وی افزود: به این افراد علاوه بر مستمری و یارانه، کالابرگ هم ارائه می‌شود.فتاح با بیان اینکه انتظار داشتم به دلیل شرایط اقتصادی فعلی، کمک‌های مردمی کاهش یابد، گفت: محاسبه ما نشان می دهد که میانگین کمک به کمیته امداد و فقرا 40 درصد افزایش یافته است. وی تصریح کرد:  در سال 96 نسبت به 95 این میزان افزایش اتفاق نیفتاد.به گفته فتاح در کشور میانگین کمک مردمی برای هر فرد یتیم به 225 هزار تومان رسیده است.وی در مورد وضعیت پشت نوبتی‌های کمیته امداد گفت:  افراد جدیدی می‌خواستند تحت پوشش کمیته امداد قرار گیرند که با همکاری مجلس، ظرفیت پذیرش افزایش یافت. فتاح افزود: با افزایش ظرفیت، همه افراد پشت نوبتی تا آخر مهر تحت پوشش قرار می‌گیرند و دیگر فردی پشت نوبت نخواهیم داشت. وی تصریح کرد: پس از عبور از اوضاع اقتصادی فعلی، تعداد زیادی را با اجرای طرح خودکفایی، از تحت پوشش خارج می‌کنیم. فتاح درباره میزان وام خوداشتغالی گفت: امسال دو برابر سال قبل وام خود اشتغالی می‌دهیم.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/83235

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی