ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

کافه + بیسیم

تاریخ درج : شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

سرمای 20 دی 65 تکرار نخواهد شد. خبرها از بزرگ‌ترین حمله هوایی عراق در اصفهان خبر می‌داد. یادآوری صدای مهیب انفجار هنوز تن اهالی محل را می لرزاند، می شود دلهره را از صدای لرزانشان حس کرد، وقتی از شهادت رفقا و  اقوامشان سخن می گویند....

 

در چشم بر هم زدنی فاصله ها کوتاه شد، کوتاه کوتاه. بودن و نبودن،رفتن و نرفتن،رسیدن و نرسیدن.جهل دشمن بعثی سبب شد تا حتی مجالی برای خداحافظی مادر و دختر باقی نماند....خداحافظی ها ماند برای دنیایی دیگر...مادرها داغدار شدند...بچه ها داغدار شدند...پدرها داغدار شدند...

 

در سیاهی شب، آنچه بود رنگ خون بود. رنگ غربت،رنگ تنهایی،رنگ فریادهایی که هنوز از در و دیوار بازار چهارسوق اصفهان، از کوچه پس کوچه های تنگ با دیوارهای کاهگلی به گوش می‌رسد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/66360

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی