ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

چهره + خوان

تاریخ درج : سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

به کشور ما به عنوان راهزن فرهنگی نگاه می‌شود

محمد حسینـــــی، عضو هیئــــت مدیـــــره انجمن صنفـــــی داستان‌نویسان تهران: به خاطر رعایت نکردن کپی‌رایت جهانی، به کشور ما در قالب یک راهزن فرهنگی نگاه می‌شود. معمولا آثار نویسندگان خارجی برای ترجمه از صافی‌های متعددی عبور می‌کند، از جمله صافی جوایز داخلی و بین‌المللی. درنهایت ما با حدود هزار نویسنده بسیار حرفه‌ای از جمعیت چندمیلیاردی جهان روبه‌رو هستیم که آثارشان بدون پرداختن حق و حقوقی به نویسنده یا بازماندگانش با ترجمه‌های مکرر به بازار می‌آید. این اتفاق زشتی است که جلوه بدی از فرهنگ ایران را به نمایش می‌گذارد و از طرف دیگر ناشران خارجی با این پیش‌فرض به ادبیات ایران نگاه می‌کنند که توانایی تولید فکر را ندارد و سارق اندیشه دیگران است، برای همین کمتر به سراغ آثار ایرانی می‌روند. اعتقاد شخصی من این است که ادبیات معاصر ما بسیار درخشان است و قابلیت رقابت با برخی از مهم‌ترین آثار جهان را دارد. ممکن است در تکنولوژی کشور پیشرفته‌ای نباشیم، اما یکی از پایه‌ها و ستون‌های محکم ادبیات در طول تاریخ بوده‌ایم.

 

 

 

راه حل‌ها دست مردم است
گیلدا بروجــــــردی،  جامعه شـــــناس: مصرف گرایی یکی از مسائلی است که اگر طرز اشتباه در مصرف‌ برای مردم روشن شود، خودشان آن را اصلاح و اجرا می‌کنند اما زمانی که سعی می‌کنیم از بالا به آنها آموزش دهیم، در نتیجه مردم در آن مشارکت نمی‌کنند. جلب مشارکت مردم در هر کاری به حل مسئله کمک می‌کند. وقتی مردم در راه حل‌ها سهیم شوند، از آن هم محافظت می‌کنند اما هنگامی که در جریان نباشند بدتر لج می‌کنند. می‌توان برای یک جامعه شناس سه حالت را متصور شد: یکی آنکه جامعه شناس، کار سنجش اجتماعی مثل مفاهیم انتزاعی، اعتماد یا فقر را بسنجد. برخی دیگر معتقدند کار جامعه شناس تنها سنجش نیست و باید توصیف فربه‌ای از واقعیت دهد، با گروهی از یک قوم زندگی کند و بعد آداب، رســـــوم و فرهنــــگ آنها را توصیــــــف کند. عده دیگری معتقدنــــــد جامعه‌شناس باید کمک کند تا آلام اجتماعی کم شود. او درباره اینکه چطور می‌توان به افزایش سرمایه اجتماعی که بین مردم و حاکمیت برقرار بوده است، کمک کرد، توضیح داد: جامعه شناسان پُست مدرن به کاهش آلام اجتماعی اعتقاد دارند.

 

 

 

ورود به فعالیت‌های یکدیگر عادی شده است
یحیی کمالی‌پور، عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس : تریبون‌داران و رسانه‌ها نباید با مطرح کردن برخی مسائل در حوزه افکار عمومی موجب آسیب زدن به کشور شوند. متاسفانه در کشور ما ورود به فعالیت‌های یکدیگر به امری عادی تبدیل شده است. امروز دیگر این وظایف مشخص نیست، قانون اساسی ما وظایف نهادهای متولی را در این حوزه مشخص کرده اما امروز متاسفانه کسی پای‌بند به این شرح وظایف و قانون نیست. برای مثال در حوزه بهداشت و درمان ده‌ها نهاد عمل می‌کنند یا در بخش فرهنگ هم همچنین؛ این تعارض عملکرد موجب گرفتاری مردم شده است. یکی دیگر از آسیب‌های این موضوع این است که هر کس هر کاری انجام می‌دهد توضیح نمی‌دهد که این کار وظیفه او بوده یا نبوده و شاید منکر شود یا اگر وظیفه او نبوده چرا نهاد دیگری این کار را انجام داده است.اگر بخواهیم نهادی مستقل برای مدیریت افکار عمومی قائل شویم فقط تشکیلاتی را بر تشکیلات دیگر اضافه کردیم. مشکل ما مشکل نبود سازمان نیست، مشکل ما فراقانونی عمل کردن برخی نهادها در این حوزه است. اگر در کشور قانون رعایت شود دیگر شاهد این موضوعات نخواهیم بود.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/77531

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی