ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

چهار فصل زندگی

تاریخ درج : شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

«زیر نورکم» عنوان جدیدترین مجموعه داستان مصطفی، مستور نویسنده خوزستانی است. این مجموعه شامل 44 داستان کوتاه است که در دوره زمانی سال‌های 1371 تا 1395 نوشته‌ شده است. این مجموعه دارای چهار بخش اصلی به نام‌های کودکی، زندگی، عشق و مرگ است. هر بخش از این مجموعه به مجموعه‌ای از داستان‌ها تعلق دارد. در بخش «کودکی» شخصیت‌های کودک داستان را پیش می‌برند و نویسنده از برخی تجربه‌های زیستی خود در دوران کودکی در نگارش این داستان‌ها بهره‌ برده‌ است.این مجموعه شامل ۴۴ داستان کوتاه است که در دوره‌ی زمانی سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۵ نوشته‌ شده است. این مجموعه دارای چهار بخش اصلی به نام‌های کودکی، زندگی، عشق و مرگ است. هر بخش از این مجموعه به مجموعه‌ای از داستان‌ها تعلق دارد. در بخش کودکی شخصیت ‌های کودک داستان را پیش می‌برند و نویسنده از برخی تجربه‌های زیستی خود در دوران کودکی در نگارش این داستان‌ها بهره‌ برده‌ است. در بخش «زندگی» داستانی از یک استاد دانشگاه آورده‌ شده که در دو برهه‌ زمانی هشت ساله به روایت زندگی او پرداخته شده است. بخش «عشق» شامل تمامی داستان ‌های عاشقانه‌‌ای است که نویسنده تاکنون نوشته‌ است. در بخش «مرگ» داستان‌های کوتاهی آمده که درون‌مایه آنها مرگ و نیستی است. در این ۴۴ داستان به نوعی پیوستگی وجود دارد. بسیاری از شخصیت‌ها در داستان‌های مختلف و بخش‌های چهارگانه مجموعه تکرار می‌شوند و خواننده در هر بخش با قسمتی از زندگی کاراکتر آشنایی پیدا می‌کند. ما در این مجموعه با ورود و خروج مکرر شخصیت‌ها مواجه هستیم و این شخصیت‌ها را طی سالیان زندگانی خود می‌بینیم و پازل‌های شخصیتی آنها به تدریج در ذهن خواننده کامل می‌شود.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/77771

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی