ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

چند و چون فروریزی دولت دکتر مصدق

تاریخ درج : سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

درباره ملی شدن صنعت نفت ایران، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و فروریزی دولت دکتر محمد مصدق نوشته‌های گوناگونی انتشار یافته است. با وجود این، نه تنها بسیاری از رویدادهای کوچک و بزرگ آن زمان ناگفته و نانوشته مانده، بلکه درراه پژوهش علمی ــ عینی و همه‌جانبه این دوران تاریخی کوشش کامل و کافی به عمل نیامده است. درحالی‎که فروریزی دولت قانونی مصدق و روی کارآمدن حکومت‌های خودکامه پس از آن، چنان پی‎آمدهای گجسته و درازمدتی بر زندگی و سرنوشت مردم کشور برجای نهاده که عواقب نافرخنده آن تاکنون ادامه دارد.به گمان نویسنده، این فروریزی تنها سقوط یک دولت و به روی کارآمدن دولت دیگری نبود. بلکه فروریزی شیوه کشـــــورداری و دگرگونه شدن نظام اجتماعی نوپایی به شمار می‎رود که به راه آزادی و دموکراسی و کسب استقلال اقتصادی ــ اجتماعی و سیاسی کشور گام نهاده بود. نظامی که با وجود مشکلات و تنگنــــــاهای گوناگون به دستاوردهای ارزنده‌ای دست یافته بود.این نوشته کوشــــش و پژوهشــــی است برای بیـــــانِ گوشه‌هایی از ناگفته‌ها و نانوشته‌های آن دوران. انگیزه‌ای که سبب شد تا این نوشته فراهم شود، بیشتر در این است که پیامدهای ناخجسته و فراگیرِ کودتا و عواقب شوم آن هنوز  از جامعه ما  رخت بر نبسته است. به علاوه نسل جوان از رویدادها و بسیاری از حقایق آن دوران و اهمیـــــتِ تاریخی آن آگاهی چنـــــدانی ندارد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/77530

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی