ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

چالش‌های دولت بزرگ

تاریخ درج : شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

رضا صادقیان

 

مسئله دولت درقالب بزرگ‌ترین نهاد سیاست‌گذار، مجری و ناظر کشور، مـــوضــوع قــابـــل کــتـمـانــی نیست. ســـاخــتـــاری کــه بـــا وجـــود تمام سیاست‌ها و تلاش مدیران ارشد و میانی، آن‌گونه که باید و شاید موفق به تحقق وعده‌هایش نمی‌شود و رفع مشکلات دوباره به آینده موکول می‌شود. در همین مورد به سخنان اخیر معاون رئیس جمهوری اشاره می‌کنیم.لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری در چهارمین همایش سالانه مبارزه با فساد گفته است: «در بخش خصوصی نیز فساد وجود دارد، اما خوب می‌دانیم که زمینه فساد، بیشتر از فراهم نشدن فضای مناسب کسب و کار از طرف دولت ایجاد می‌شود، بنابراین، اشتباهات در درجه اول منسوب به دولت است.»اینکه معاون حقوقی رئیس دولت با صراحت مشکلات مرتبط با فساد اداری و مالی را به دولت حواله می‌دهد، در نوع خودش قابل توجه است. چرا که در سال‌های گذشته نهاد دولت نه تنها موفق به کنترل فساد و جلوگیری از رانت‌های مختلف نشده است، بلکه شاهد آن بودیم که مدیران و افراد خارج از ساختار دولت به اتهام رانت اطلاعاتی یا ترجیح منافع خصوصی و گروهی بازداشت و محاکمه شده‌اند.اکنون دولـــت در کــشـــورمـــان ســه وظیفه اصلی را عــــهـــــــده‌دار اســـــت: 1.ســــیــاسـت‌گـــذاری 2. اجـــرا  3. نـظـــارت. هر کدام از دولت‌ها براساس وعده‌های داده شده در دوران تبلیغات انتخابات و در نــــظــــر داشــــتـــــن محدویت‌های پیدا و پنهان، سیاست‌گذاری می‌کنند. در گام دوم و پس از اختصاص بودجه برای عمل تعریف شده خودشان به کار اجرا و مجری طرح ورودیا با تشخیص مجریان اصــلــــی ســــیـــاســـــت، برون سپاری را انتخاب می‌کنند و در نهایت تنها ناظری که موفقیت و عدم موفقیت طرح را گزارش می‌دهد، خود دولت است. ناظری که نهایت تلاش خود را انجام می‌دهد تا اعمال انجام شده با وعده‌های داده شده همخوان‌تر باشد. بخشی از اختلاف نظر میان منتقدان سیاست‌های دولت به همین بخش بازمی‌گردد، افراد و جریان‌هایی که گزارش کار دولت را نادرست می‌خوانند و دولتی که حرف منتقدان را اطلاعات غلط می‌شمارد. چنین جدلی برای هر کدام از دولت‌های وقت و منتقدان آنها بوده و هست.بزرگ‌ترین چالش دولت بزرگ، به وظیفه دوم دولت بازمی‌گردد. دولتی که به کار اجرا ورود پیدا می‌کند،‌ چنین عملی نه تنها زمینه بزرگ‌تر شدنش را فراهم می‌کند، بلکه ساختارش از وظـیـفـه نـخـسـت و ســوم راکــه ســیـاســت‌گـذاری و نــظــارت اســـت، دور مـی‌کــنـــد. از هــمـیــن‌رو بـه چــاله‌ای می‌افتد که نه تنها موفق به سیاست‌گذاری‌های کارشناسی نشده است، بلکه نقش نظارتی را نیز به خوبی انجام نمی‌دهد و هر روز شاهد آن هستیم که اشخاص  یا تیم اقتصادی به دلیل نبود نظارت، موفق به دور زدن سیاست‌های دولت شده‌اند یا با سودجویی از رانت‌های موجود کسب و کار خودشان را به صورت عجیب و به دور از منطق اقتصادی بهبود بخشیده‌اند.چـنـانـچــه دولـــتمـــردان و حــاکــمـیـت به این مهم در عرصه عمل برسند که دولت را از وظیفه دوم خود به کلی منع و به نقش سیاست‌گذاری و نظارت این نهاد تاکید کنند، امید به بهبود ساختار دولت در آینده وجود دارد، در غیر این صورت همچنان شاهد کشف فسادهای مختلف در این نهاد مهم و تاثیرگذار خواهیم بود.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/86650

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی