ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

پیشگویی مشکوک

تاریخ درج : شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

امروز داستان امپراتور فریدریش را می‌خواندم که برایـــــش پیش‌بینـــــی کرده بودند، در شهرهـــــایی که پیشوند آن واژه‌ «فلور» باشــــد، از دنیا خواهــــــد رفت. او از رفتـــــن به شهرهـــــای فلورانس و فلورنتینوم خودداری می‌کرد، با وجود این یک بار به فلورنتینوم رفت و همان‌جا درگذشت. چرا؟پیش‌گویی به خودی خود فاقد ارزش است. بستگی به این دارد که بتواند قدرتی بر تو اعمال کند یا نه. اما اگر چنین شود، پیش‌گویی درست از آب درآمده و برآورده می‌شود. اما چگونه؟ و آیا آن پیش‌گویی که در درون شخص من پدید آمده و مدام نیز تقویت می‌شود، باارزش‌تر از آنی نیست که در خارج شکل می‌گیرد؟ و آیا این آگاهی هیجان‌انگیز از زمان مرگمان، مشکوک‌تر از دانستن مکان مرگمان است؟ آه، گونه‌ای پیوستگی جاودان میان انسان و مرگ وجود دارد. تو می‌توانی با اراده و باورت حیطه مرگ را در اختیار بگیری، می‌توانی آن را جلو بکشی تا به سویت آید، در ساعتی که بدان باور داری... .

برگرفته از کتاب در قلمرو مرگ

url : http://www.isfahanziba.ir/node/84511

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی