ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

پیرامون یک نظام دموکراتیک منسجم

تاریخ درج : سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 
در نشست نقد و بررسی کتاب «دموکراسی چیست» تبیین شد:

متن زیر گزیده ای از سخنان محمد نصراللهی در نشست «آشنایی با دموکراسی» است.عناصر تشکیل دهنده یک نظام دموکراتیک منسجم مواردی همچون انتخابات آزاد و عادلانه، حقوق مدنی و سیاسی، جامعه دموکراتیک و دولت شفاف و پاسخگو است.انسجام یعنی جمع شدن حول یک استراتژی ملی، استراتژی ملی هویت ایرانی ما را مشخص می کند و نیاز به یک انسجام دارد و تنها قانون اساسی و چشم‌انداز چند ساله کفایت نمی کند که این استراتژی ملی متاسفانه در کشور ما مشخص نیست و همین امر باعث شکاف جامعه و از هم گسیختگی مردم می شود.دموکراسی دارای محدوده هایی است و خط قرمزهایی را مشخص می کند ولی در جامعه ما این خطوط قرمز مشخص نشده است که همین امر باعث ایجاد شکاف هایی شده است.در دموکراسی تصمیم گرینده های اصلی که صاحب مملکت هستند مردم است و تا زمانی که اطلاعاتی جامع و درست از عملکـــرد دولت و نتایج سیاست های آن در دسترس مردم نباشـــد، شهروندان هنگام انتخابات قادر به انتخاب آگاهانه نماینده خود نیستند. از طرفی اگر شفافیت در دولتی وجود نداشته باشد باعث عدم پاسخگویی می شود و دیگر دموکراسی در این جامعه حاکم نیست.  برای دولت شفاف می توان چهار جنبه در نظر گرفت. جنبه اول، ارائه اطلاعات واقعی در مورد سیاست ها از سوی خود دولت است که اطلاعاتی از جمله دلایل اتخاذ این سیاست‌ها، نتایـــج عملی آنهـــا، هزینـــه آنهـــا را در بر می گیرد. جنبه دوم دسترسی افراد و مطبوعات به اسناد دولتی است که می تواند به طور مستقیم یا از طریق نمایندگان صورت گیرد. جنبه سوم علنی بودن جلســــات مجلس و کمیسیون ها مختلـــف آن و جنبه چهارم نیز این است که دولت دارای سیستم قانونی باشد که در تصمیم گیری ها با صاحب نظران مشورت کند.منبع اصلی اندیشه حقوق بشر اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در سال 1948 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. در منشور حقوق بشر صرفا به حقوق افراد پرداخته می شود و به حقوق اجتماع مانند احزاب توجه نشده است.ارتباط بین این دو به عنوان عناصر لازم و ملزوم و مستحکم کننده یکدیگر هستند و یکی بدون وجود دیگری قابل اجرا نیست و طبق حقوق بشر هر فردی توانایی برخورداری از دولت دموکراتیک را دارد. به عبارت دیگر می توان گفت که بهترین راه دستیابی به حقوق بشر و حکومت قانون، نه تنها در کشورهای توسعه یافته بلکه حتی در کشورهای در حال توسعه، پایبندی به اصول دموکراسی است و به همین ترتیب رعایت آزادی ها و حقوق بشر نیز شرط لازم برای عمل به دموکراسی است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/66721

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی