ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

پوشش بیمه‌ای‌ خبرنگاران خارجی

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
خبرنگاران خارجی مشمول دریافت پروانه کار نیستند

مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی، از پوشش بیمه خبرنگاران خارجی خبر داد.به گزارش ایلنا، احمدرضا خزاعی گفت: به استناد بند (ج) تبصره ماده 120 قانون کار، خبرنگاران خبرگزاری‌ها و مطبوعات خارجی مشمول دریافت پروانه کار نبوده و با تاییدیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌توانند در ایران به فعالیت خبرنگاری اشتغال و براساس ماده (5) قانون تامین اجتماعی چنانچه طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران فعالیت داشته باشند، تابع مقررات این قانون خواهند بود، مگر درمواردی که کشور متبوع آنان با دولت جمهوری اسلامی ایران دارای موافقتنامه تامین اجتماعی باشد که در این صورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد. به گفته خزاعی، هرگاه خبرنگاران خارجی اعم از خبرنگاران خبرگزاری‌ها، مطبوعات، صداوسیما و ... طبق گواهی مقامات صالح دولت خود در مدت فعالیت در ایران، در کشور خود یا سایر کشورها بیمه شده باشند، در این صورت از شمول مقررات تامین اجتماعی ایران معاف هستند و چنانچه کشور آنان از کشورهای ملحق شده به مقاوله‌نامه شماره 19 سازمان بین المللی کار باشد، مشمول بیمه حوادث ناشی از کار بوده و کارفرما باید حق بیمه متعلقه را برابر با 3 درصد از حقوق دریافتی ماهانه آنان کسر و در لیست جداگانه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/81203

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی