ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

پشت + چراغ قرمز

تاریخ درج : سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸

مهتاب غزالی با سد معبر یک تیر و دو نشان بزن!

 

حتما در بعضی از خیابان‌ها دیده‌اید که گروهی از کسبه و پیشه وران به اعتبار اینکه بخشی از خیابان مقابلشان جزو چشم انداز مغازه آنهاست، صندلی، کرسی پا، بشکه و اشیایی از این قبیل را لب خیابان قرار می‌دهند تا مانع پارک حاشیه‌ای خودروی دیگران شوند.این عمل هم مصداق سد معبر است و هم تجاوز به حقوق اجتماعی سایر شهروندان محسوب می‌شود.

در ایــــن مــیــان، مشــاغلــی از قبیل آپـاراتـی‌هـا، تعویض‌روغنی‌ها و تعمیر کارهای خودرو قسمتی از خیابان راکه روبه‌روی مغازه آنها قرار گرفته، اصولا ملک مطلق خود تلقی می‌کنند و با گذاردن جک‌ها، تایرها، بشكه‌ها و ابزارهای مختلف، قسمتی از خیابان را به عنوان (تیول)رسمی خودشان با یک روحیه حق به‌جانب اشغال می‌کنند، انگار که این قسمت از خیابان را به روش دوران قاجاریه به‌خاطر خوش خدمتی به دربار ، پادشاه به عنوان تیول به آنها بخشیده است.

اما در این میان ابتکار کسبه و پیشه وران خیابان مسجدسید که بیشتر مرتبط با تزئینات و لوازم خودروست، دیدنی  است.

 این عزیزان مبتکر، ظروف زباله پلاستیکی بزرگی را به رنگ‌های مختلف انتخاب کرده و روی آن با حروف درشت ، نوع خدمت یا نوع اجناس و کالاهای موجود خود را نوشته و لب خیابان قرار داده اند، آنها با این عمل که به نظرشان مشکل قانونی ندارد، هم مانع پارک خودرو در مقابل مغازشان شده‌اند ، هم برای فروشگاه خود تبلیغ رایگان کرده‌اند.

 

 اگر كسی هم به آنها ایراد گرفت، می‌گویند  این سطل را گذاشته‌ام تا مردم زباله‌هایشان را در خیابان نریزند. با یک دور زدن در این خیابان ده‌هاسطل بزرگ زباله با نوشته‌های مختلف مشاهده می‌کنید که قطعا از دید ماموران تلاشگر رفع تخلفات شهری پنهان مانده است. واقعا كه در این امور چه مردم خلاقی داریم.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/93061

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی