ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

پس از سکوت

تاریخ درج : پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

سکوت آواز مرا جاودانه خواهد کرد چرا که پس از سکوت بی آنکه دهانم را پاک کنم شعر هایم را سروده ام.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/75764

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی