ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

پذیرش سرنوشت انسان

تاریخ درج : چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

رواقیان معتقد بودند تمام فرایندهای طبیعی، مثل بیماری و مرگ، تابع قوانین بی چون و چرای طبیعت‌اند. انسان بنابراین باید سرنوشت خود را بپذیرد. هیچ چیز تصادفی روی نمی‌دهد. همه چیز از روی ضرورت است.

یوستین گوردر، دنیای سوفی، یونانی‌گری

url : http://www.isfahanziba.ir/node/107146

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی