ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

هم‌گرایی اصلاح‌طلبان

تاریخ درج : شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

رضا صادقیان

 

 

جریان اصلاحـــــات به دلیل جذب نیروهای فکـــــری بعضا متفاوت و ناهمگون در مقایسه با اصولگرایان که گرایش‌های فکری و رویکردهای سیــــــاسی آنان برای شهروندان و جوانان از جذابیت کمتری برخوردار است، از پراکندگی و گاه ناهماهنگی و موضع‌گیری متفاوت‌تری در قبال رویدادها برخوردار است. بخشی از همین تفاوت دیدگاه را می‌توان در میان روزنامه‌نگاران، تحلیل‌گران و حتی اقتصاددانان نزدیک به طیف اصـــلاح‌طلب مشاهـــــده کرد، برای مثال،  اختلاف و موضع‌گیری نیروهای اصلاح‌طلب در هنگام ارایه لیست‌های انتخاباتی، انتشار بیانیه از سوی شورای هماهنگی، برگزاری مراسم‌ با عنوان تجلیل از پیشکسوت‌ها و مسائلی دیگر همیشه با اختلاف همراه بوده است، این پراکندگی دیدگاه‌ها را در زمان انتخابات بیش از هر زمان دیگری می‌توان به چشم  دید. بخش زیادی از این دیدگاه‌های متضاد چنانچه سود شخصی و اختلاف نظرهای حاشیه‌ساز را در نظر نیاوریم، برآمده از نگاه متفاوت این افراد به تحولات سیاسی و اجتماعی است. به عبارتی هر کدام از نیروهای وابسته به احزاب اصلاح‌طلب و نیروهای باسابقه گمان دارد این راه به خطاست و مسیری که آنان پیشنهاد می‌کنند به سوی آبادانی است و... مسئله تا حدودی قابل فهم و درک است، در واقع این افراد براساس فهم خود، کنش اجتماعی می‌کنند؛ گاه ایــــــن کنش انفرادی است و بعضا در هنگامه انتخابات به شکل جمعــــــی ظاهر می‌شود.اما، ادامه یافتن چنین اختلاف نظرهایی بعد از پایــــان یافتن انتخابات، یا دیگری را محکـــــوم به خیانت و خنجر از پشت زدن، نه تنها مفید فایده نخواهد بود، بلـــــکه عملا یک فرد و یا جریـــــانی هر چند کم‌شمار را به بهانه دور شدن یا خیانت به آرمان‌های اصلاح‌طلبی از جمع نیروهای سیاسی خارج و در گام نخست به حاشیه و بعد از آن برای همیشه به سوی جریان مخالف راهنمایی می‌کنیم. اگر قبول کنیـــــم که نیروهای فعال و منسجــــم که بخـــــش‌هایی از تفکر اصــــلاح را می‌پذیـــــــرند و بــــه قسمت‌هایی از آن انتقاد دارند، در مقایسه با آمـــــار رای دهندگان به جریان اصلاحات بی‌اندازه کوچک است، ناخواسته به این نتیجه می‌رسیم که طرد این افراد در صورتی که خطای کوچک و قابل گذشتی در طول فعالیت سیاسی و اجتماعی مرتکب شده‌اند، از اساس نادرست و دامن زدن به اختلاف‌هایی است که فرجامی بر آن متصور نیست.مثالی دیگر در این زمینه راه‌گشا خواهد بود؛ اختلاف نظرهای بروز یافته در هنگام انتخاب شهردار تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و... در میان نیروهای وامدار جریان اصلاح‌طلب برای هیچ‌کدام از شهروندانی که خبرهای آن را پیگیری ‌کردند پوشیده نیست.  اگر قرار باشد بعد از انتخاب شهردار یا یکی از استانداران همچنان در شیپور اختلاف با نوای دشمن‌ورزی و خصومت دمید، چنین حرکتی در تضاد مستقیم با شعار اصلاح‌طلبی است. به عبارتی نه تنها مخالف را به موافق تبدیل نکردیم،‌ بلکه دوست، همراه و نیروی سیاسی نزدیک به جریان سیاسی را به مخالف صد در صدی ارتقا دادیم و این همه برای نیروی اصلاح‌طلب که توان و پتانسیل خودش را از رای دهندگان و حامیان فصلی‌اش در انتخابات اخذ می‌کند، نه تنها امتیاز نیست، بلکه در آینده‌ای نه چندان دور از همین بخش ضربه خواهد خورد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/84510

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی