ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

همه ما بازیگر هستیم

تاریخ درج : سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹
شماره روزنامه: 

غزاله سلیمانی/نویسنده نوجوان

خوش‌آمدید! کار شما از همین‌الان شروع می‌شود. نترسید و قوی باشید. با گوش‌هایی که بهتان داده‌ام بشنوید و با چشمانتان ببینید، ولی قول دهید که منحصربه‌فرد باشید. در یأس و ناامیدی جا نزنید چون من تا بهترین اتفاقات نیفتد، کات نمی‌گویم! قول دهید که زندگی کنید، عشق بورزید و ببخشید. همه‌ شما سزاوار بخشیده‌شدن هستید. فراموش نکنید که با هر رنگی و شکلی، یکی هستید و یکی خواهید ماند. از تجربیات بزرگانتان استفاده کنید که مایه حیاتتان است. سعی کنید بهترین اجرا را داشته باشید تا بعد از پایان، همه از شما درس بگیرند و شما را الگوی خودشان قرار دهند.انسانیت را همیشه چاشنی نقشتان کنید و خوش‌رویی را جزو اولین درس زندگی‌تان قرار دهید که سرمشق تمام خوبی‌ها خوش‌رویی است. رنگ عوض نکنید و یکرنگ باشید و برای دنیایی بهتر بجنگید.اگر اشتباه کردید، بی‌نهایت فرصت برای جبران کردنش هست، پس ادامه بدهید!من پشت‌صحنه منتظرتان هستم...امضا: کارگردان فیلم زمین و مخلوقاتش

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/110485

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی