ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

نگاهی به «درونمایه» در مجموعه داستان «بی ‌باد، بی ‌پارو»

تاریخ درج : یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

فرزانه توکلی دینانی

فریبا وفی، داستان نویس چیره دست روزگار ماست که کتابهای او، همه توجه مخاطبان و منتقدان را به خود جلب کرده است. آخرین مجمـــوعه داستـــان او «بی بــاد، بی پــارو» نام دارد. این مجموعه داستان به فاصله چند ماه تجدید چاپ شد. بیشک لحن صمیمی و دلنشین فریبا وفی در این مجموعه که شامل 12 داستان است، در استقبال مخاطبان نقش موثر و چشمگیر دارد. اما بدیهی است که نمی توان از لحن آشنای این نویسنده توانمند سخن گفت، اما درونمایه داستانها را نادیده گرفت. درونمایه داستان های فریبا وفی در ابتدا آنقدر ساده و پیش پا افتاده است که حتی شاید توضیح واضحات به نظر برسد. او با هنرمندی و مهارتی که ویژه خود او است هر یک از امور زندگی روزمره را که دیگران از کنار آنها به سادگی می گذرند دستمایه خلق داستان های خود می کند. اموری جزئی و ظریف که ممکن است برای ما «هیچ» محسوب شود از نگاه تیزبین و دقیق فریبا وفی سوژه هایی ناب و در خور توجه برای خلق داستان می شوند و حتی گفت وگوی شخصیت ها نیز واژه های عادی و رایجی هستند که در افکار و مکالمات روزمره بسیاری از ما دیده می شوند. این میزان شباهت درونمایه داستانها به زندگی روزمره و همذات پنداری مخاطب با آنها خواندن داستانهای مجموعه «بی باد، بی پارو» را دلچسب می کند و باعث می شود خواننده بر سر ذوق بیاید و با اشتیاق و علاقه به خواندن آنها دل بسپارد. عشق به زندگی، سوءظن به همسر، دل نگرانی های فرزند برای پدر و مادر، دلشوره های مادرانه و مواردی از این دست موضوعات و دغدغه های بنیادینی هستند که بسیاری از ما در زندگی فردی و اجتماعی خود با آنها درگیر هستیم و تا حد امکان آنها را تحت کنترل خود داریم، اما همین موقعیت های به ظاهر ساده، گاه به چالش هایی ناهموار و غیر قابل مهار تبدیل می شوند و رنگ بحران به خود می گیرند. این بحران ها که با درونمایه اصلی ارتباط تنگاتنگ دارند موضوع کلی را به پررنگ ترین شکل ممکن بروز می دهند و اینجاست که باریک اندیشی و ظرافت نگاه فریبا وفی برای حل این بحرانها به کمک قلم توانای او می شتابد، به گونه ای که جزئیات را برای دفاع از دلایلی که ذکر می کند به خدمت می گیرد و استدلال ها را با قدرت و منطقی ارائه می کند. ویژگی دیگر درونمایه داستان های مجموعه «بی باد، بی پارو» تمرکز نویسنده بر لحظه های احساسی و عاطفی شخصیت هاست. لحظه هایی که با بروز رفتارهای هیجانی و یا سرکوب احساسات و نشان دادن رفتاری به ظاهر عادی و معمولی به ظهور می رسند و ذهن مخاطب را درگیر می کنند. اندوه، سوءظن، هراس، ناکامی، حیرت، حسرت و... حالات درونی و حسی شخصیت هایی است که در برخورد با کشمکش های بیرونی و درونی نمود می یابند و در نهایت به دگرگونی کاراکترها و یا بروز حوادثی تازه منجر می شوند. به طور کلی شاید بتوان گفت تلاش برای رسیدن به آرامش نسبی نقطه مشترک هر 12 داستان مجموعه «بی باد، بی پارو» است. آرامشی که در دنیای پرآشوب و سرشار از تنش امروز، به راحتی نزدیک و دست یافتنی نیست.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/43558

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی