ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

نویسندگان و شاعران بسیاری وامدار عطار هستند

تاریخ درج : سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸

محمد قاسم‌زاده، نویسنده: نویسندگان و شاعران بسیاری وامدار عطار هستند. مولانا منطق‌الطیر عطار را منطق‌الطیر سلیمانی می‌نامد. هیچ کس نمی‌تواند با منطق‌الطیر عطار مقابله کند. آنها حرف زمانه خودشان را زده‌اند. برخی از شاعران صدایی نداشته‌اند و در زمانه خودشان هم از بین رفته‌اند. اما آثار عطار، به خصوص منطق‌الطیر و الهی‌نامه، تثبیت راهی است که سنایی در شعر آغاز کرده بود. راهی که از شاعران دوره سامانی و غزنوی جدا شد و بعدها در دوره سلجوقی و پس از آن ادامه پیدا کرد و آن، حضور عرفان در شعر فارسی است که قبل از سنایی نداریم. مولانا وقتی جوان بود،  شاعری را دون شأن خودش می‌دانست.  اما بعدها گفت سنایی و عطار به شعر، شان و منزلت داده‌اند. زبان سنایی، زبانی نبود که بتواند عرفان را در شعر فارسی پرورش دهد. سنایی در نیمه دوم و اواخر عمرش به عرفان گرایش پیدا کرد و زمان کافی هم برای این کار نداشت. در حدیقه الحقیقه، بر خلاف غزلیاتش، زبان مغلق  و نارسایی دارد. اما عطار شعر را روان می‌گوید و زبان در دستش نرم است. از کودکی شعر می‌گوید و شاعر مدیحه‌گو نبود. شاید به همین دلیل هم توانست تمام مفاهیم و سرفصل‌های عرفان را به شعر فارسی وارد کند. 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/93068

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی