ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

نقش + ماضی

تاریخ درج : سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
ضیافت پر رنگ و لعاب

عکس ضیافت مهمانی یکی از مقامات در اواخر دوره قاجار را نشان می‌دهد. چقدر توانسته‌ایم درگردهمایی‌هایمان‌ از تجملات اضافه بکاهیم و مراسم را ساده‌تر برگزار کنیم؟

url : http://www.isfahanziba.ir/node/95551

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی