ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

نقش + ماضی

تاریخ درج : دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
شماره روزنامه: 

عکس، یکی از شکارچیان زمان قاجار رانشان می‌دهد. شاید اگر حقوق  این حیوانات را بیش از پیش جدی بگیریم، ‌نسلی از آنها برای آیندگان‌باقی بماند. انسان از زمان گذشته تا کنون مخرب حیات وحش و طبیعت بوده است و همه چیز را برای رفاه خودش می‌خواهد و حقوق حیوانات را به کلی نادیده می‌گیرد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/95467

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی