ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

نقش + ماضی

تاریخ درج : سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸

نظم و سادگی 

 عکس از پسران دبیرستان فیروز بهرام در چند دهه پیش است. نظم در پوشش و آراستگی ظاهر و سادگی آنان چقدر نشان از مدرسه و محصل بودن را به بیننده القا می‌کند. این روزها پسران دبیرستانی ما با چه پوششی به مدرسه می‌روند؟

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/93066

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی