ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

نقش + ماضی

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

عهدنامه ای که پاره شد-  تصویر مربوط به روزنامه اطلاعات سه روز پس از انعقاد قرارداد الجزایر است ، قراردادی که در آن رژیم پهلوی و دولت صدام متعهد شدند در مرزهای زمینی خود کنترل دقیقی برای جلوگیری از نفوذ خرابکاران داشته باشند. صدام شش سال بعد این قرارداد را پاره و علیه ایران اعلام جنگ کرد. پس از شکست عراق در جنگ ، صدام در نامه ای به آیت الله خامنه ای بار دیگر اعلام کرد نسبت به مرزهای قرارداد الجزایر  پایبند است. قرار داد الجزایر ، به وساطت هواری بومدین ، رهبر الجزایر منعقد شده بود.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/70957

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی