ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

نقش + ماضی

تاریخ درج : شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

جنگ کره-  در سال 1950 نیروهای آمریکا تحت رهبری سازمان ملل در حمایت از کره جنوبی به مدت سه سال جنگیدند. در مجموع ۳۴۱ هزار سرباز برای کمک به کره جنوبی به جنگ اعزام شدند که ۸۸ درصد آنان آمریکایی و بقیه از ۲۰ کشور دیگر بودند. در این جنگ، چین و شوروی از کره شمالی حمایت می‌کردند.این جنگ پس از شکست دموکرات ها در آمریکا به پیمان آتش بس میان دو کره انجامید.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/58528

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی