ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

نقد خبرنگاران یک سرمایه اصلاح ‌گر است

تاریخ درج : یکشنبه ۲۱ امرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
خبرنگاران در دفاع از حقوق شهروندان نقش کلیدی ایفا می‌کنند

شهردار اصفهان با اشاره به نقش اثرگذار خبرنگاران در جامعه گفت: خبرنگاران می توانند در راستای دفاع از حقوق شهروندان با قلم، عکس و بیان خود نقش کلیدی ایفا کنند. قدرت اله نــــوروزی در جشــــن روز خبرنگار،‌  با بیان اینکه نقــــد خبرنگاران سرمایه‌ای برای اصلاح امور جامعه است، اظهار کرد: از ابتدای فعالیت در شهرداری اصفهان تاکنون از نقادی‌های خبرنگاران بهره‌های زیادی برده‌ایم و شاید اگر برخی انتقادات و نوشته‌های خبرنگاران نبود، به برخی نکات توجه کافی نمی شد.

 

 

    میدان برای خبرنگاران باز است
وی ادامه داد: میدان را باز و عرصه را برای فعالیت خبرنگاران فراهم کردیم تا خبرنگاران، دیده‌بانی شایسته در جامعه باشند و نقش نظارتی خود را بر تمام رفتارها، کردارها و تصمیمات مدیران ایفا کنند.شهردار اصفهان با بیان اینکه در حمایت از دیده بانان واقعی دفاع از حقوق مردم هر امکانی نیاز بوده را تامین کرده ایم، گفت: خانه ای را که در گذشته در اختیار اصحاب رسانه بود اما مدت‌ها از اختیار آنها خارج شده بود، بار دیگر در اختیار این قشر فرهیخته قرار دادیم.

 

 

    در نقدهای خود به مرز تخریب نزدیک نشوید
نوروزی گفت: همچنین مجوز تردد برای بیش از ۱۰۰ خبرنگار برای رفت و آمد در نقاط مختلف شهر را صادر کرده و مصاحبه های مطبوعاتی زیادی با آنها داشته ایم.او با تاکید بر اینکه شهرداری به نقش اثرگذار خبرنگاران اعتقاد دارند، تصریح کرد: البته می‌خواهیم که خبرنگاران در نقدهای خود به مرز تخریب نزدیک نشوند.

 

 

   دفاع از حقوق ملت با به تصویر کشیدن یک عکس
وی با بیان اینکه خبرنگار و عکاس کسی است که مانند تمام نویسندگان از حق آزادی برخوردار باشنـــــد، گفـــت: عکاسان می‌تواننـــــد با به تصویر کشیدن یک صحنه از حقوق یک ملت دفاع کنند.شهردار اصفهان با بیان اینکه خبرنگار با انعکاس خبـــرهای خوب می توانـــد امید را در دل مردم به وجود آورد و نقش ناامیدکننده معاندان را افشا کند، افزود: خبرنگاران همچون هنرمندان می توانند در راستای دفاع از حقوق شهروندان با قلم، عکس و بیان خود نقش کلیدی ایفا
کنند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/79280

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی