ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

میزبانی ماهانه ماده صد از هزار پرونده

تاریخ درج : سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
فیض الهی: آمار دیگر كلانشهرها از اصفهان بسیار بیشتر است

ندا وكیلی

با گسترش شهرها، افزایش جمعیت و رشد ساخت و سازهای متنوع در گوشه و كنار شهرها یكی از ضروری ترین موضوعات برای جلوگیری از هرج و مرج و آشفتگی، راه اندازی واحدی برای رسیدگی به امور مربوط به پروانه ساخت و تخلفات ساختمانی احساس شد و به این ترتیب، كمیسیون ماده صد شهرداری به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی ایجاد شد تا هر كجا ساخت و سازی بر خلاف ضوابط شهرسازی صورت گرفت، مشكل از این طریق برطرف و نظم شهر حفظ شود. 

به گفته مدیر كمیسیون های ماده صد شهرداری، در اصفهان ماهانه هزار پرونده به كمیسیون ماده صد جهت رسیدگی ارسال می شود. این در حالی است كه ‌در دیگر كلانشهرها این آمار بسیار زیادتر است و نشان می دهد مردم اصفهان نسبت به قوانین ساخت و ساز آگاهی بهتری دارند.

كمیسیــــــون ماده صد از سه عضـــــو شامل نماینــــــده دادگستری،  نماینـــــده وزارت کشور و نماینده شورای اسلامی شهر تشكیل می شود كه امضای هر سه نفر در برگه صدور  رای الزامی است، چرا كه در غیر این صورت رای صادرشده اعتبار ندارد. 

رای صادرشده برای پرونده ها  دو مرحله به عنوان بدوی و تجدید نظر دارد. در صورتی كه رای به ضرر مالک یا شهرداری باشد، هر كدام می توانند ظرف 10 روز اعتراض كنند و اگر كمیسیون تجدید نظر رای را تغییر یا تایید كند،  قطعا لازم الاجراست.

فرصت سه ماهه برای اعتراض مالک

مدیر كمیسیــــون‌های ماده صد شهرداری  با تاكید بر اینكه تنها مالک این فرصت را دارد كه شكایت خود را  ظرف سه ماه به دیوان عدالت اداری ارسال كند، گفت: این فرصت برای افراد خارج از كشور شش ماه است و دیوان عدالت اداری می تواند رای را نقض و مجدد  صادر كند، اما كمیسیون اگر اشتباهی كرده باشد، پس از امضا نمی تواند خود تغییری ایجاد كند.  غلامعلی فیض الهی خاطر نشان كرد: مراكز دولتی و شهرداری‌ها به هیچ عنـــــوان نمی تواننــــــد به رای كمیسیون ماده صد اعتراض و شكایت كننــــــد. به این ترتیب، رای صادر شده باید در هر صورت اجرا شود. این تغییر برای ارگان ها تنها زمانی امكان دارد كه رای بدوی باشد و هنوز برای تایید نهایی وارد كمیسیون نشده است. 

 

گلایه شهروندان از ساخت بالكن و اضافه ارتفاع

این مدیر شهری بیشترین اعتراض را مربوط به گلایه شهروندان از ساخت بالكن و اضافه ارتفاع عنوان كرد كه در هر دو صورت رای تخریـــــب صادر می شــــود. همچنین تبدیل پاركینگ و عدم عقب نشیـــــنی در هنگام ساخـــــت و ســـــاز از دیگر مواردی است كه بیشترین آمار را دارند. فیض الهی اظهار کرد:  بسیاری از شهروندان بر این باور هستند که جرایم ماده صد به حساب این کمیسیون پرداخت می‌شود، اما مبلغ‌های پرداختی به حساب شهرداری مرکزی واریز می‌شود.

وی افزود: اجرائیات شهـــــرداری مناطق مسئول انجام آرای کمیسیون‌های ماده صد هست و این کمیسیون تنها مسئول رسیدگی و صدور رأی است.

 

 فعالیت مدیریت ماده صد با هشت كمیسیون

فیض الهی در توضیح بخش‌های مختلف كمیسیون ماده صد گفت: مدیریت ماده صد شهرداری هشت کمـیسیــــــون دارد که هر کمیسیـون مـــــتشکل از سـه نماینده دادگستری، شورای شهر و وزارت کشور است. در كنار آنها یک نماینده‌ از شهرداری لازم است برای ارائه توضیحات لازم در جلسات کمیسیون حضور پیدا كند. البته حق رای ندارد. وی با تاكید بر اینكه رای كمیسیون ماده صد تنها شامل جریمه نمی شود، افزود: در مواقع لزوم با امضای اكثریت اعضا، رای به تخریب نیز صادر می‌شود كه تغییر آن غیرممكن است. مخصوصا زمانی كه مسئله مربوط به نصب  درهای سراســــری پاركینگ برای كوچه‌هاست. به دلیل اینكه  كوچه تصرف می‌شود و امكان پارک خودرو در كوچه فراهم نیست و درگیری به وجود می‌آید. در این مورد حتی حكم دیوان عدالت اداری هم نمی‌تواند حكم تخریب را تغییر دهد مدیرکمیسیون‌های ماده صد شهرداری اصفهان ادامه داد: قبل از اینکه پرونده به کمیسیون ماده صد ارجاع شود، شهرداری می‌تواند در رابطه با خلاف‌هایی که مشهود نبوده و به دیگران ضرر نرسانده با مالک متخلف ساختمانی توافق کند، اما در صورتی که همین پرونده در کمیسیون ماده صد مطرح و رأی صادر شود، دیگر امكان توافق وجود ندارد.

 

رسیدگی روزانه به پرونده های تخلف

 

مدیرکمیسیون‌های ماده صد شهرداری اصفهان به سرعت رسیدگی پرونده ها اشاره كرد و یاد آور شد: در گذشته روند رسیدگی به پرونــــده‌ها دو ماه زمـــــان می‌برد، اما با سیستمی شدن امور رسیدگی به روز انجام می شود. فیض الهی با تاکید بر شفاف‌سازی در این کمیسیون اظهار کرد: با نرم افزار جدید،  تمام مراحل رسیدگی به پرونده‌های تخلف به صورت شفاف قابل مشاهده است و به همین دلیل دیگر عده‌ای به عنوان دلال نمی‌توانند شهروندان را اغفال کنند و پول‌های کلان به جیب بزنند.  وی تصریح كرد: به طور معمول ۶۳ درصد پرونده‌های دریافتی منتج به جریمه، ۲۱ درصد رأی تخریب، 6 درصد رأی برائت و برای 7 درصد نیز رأی تبدیل صادر می‌شود.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/92991

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی