ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

من فقط می‌نویسم

تاریخ درج : شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

پرسیده بود تو که از درد می‌نویسی، از زمانه ناسازگار و گرفتار شدن در عصر اضطراب و هزار گرفتاری شخصی و جمعی دیگر؛ راه حل هم در کیسه‌ات هست؟ برایش نوشتم که ببین من اگر جواب سرراستی برای این سوال‌ داشتم فقط نمی‌‍نوشتم، عمل هم می‌کردم. من می‌نویسم تو راه حل بده.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/77779

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی