ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

ملاقات بزرگان سینمای ایران به بهانه‌عیادت‌از جمشید مشایخی

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

عکس اول مربوط به ملاقات محمد علی کشاورز از جمشید مشایخی است.عکس دوم مربوط به پنج سال پیش است ؛ زمانی که محمد علی کشاورز در بستر بیماری بود و جمشید مشایخی به بهانه جشــن تولدش به ملاقاتش رفته بود.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/68567

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی