ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

مقدمه ای سیاسی برفلسفه

تاریخ درج : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

«مقدمه‌اى سیاسى بر فلسفه» چهارده مقاله‌ شناخته‌شده و تحسین‌شده‌ لئو اشتراوس را در خود جاى داده است. مقالات «فلسفه سیاسى چیست؟»، «حق طبیعى و رویکرد تاریخی»، «نسبی‌گرایی»، و «یک مؤخره» مهم‌ترین منابع براى فهم تقابل اشتراوس با پوزیتیویسم و تاریخ‌گرایى هستند. مقالات «تعقیب و آزار و هنر نوشتار» و «در باب نوع فراموش‌شده‌اى از نوشتار» خواننده را با نظریه‌ اشتراوس در باب روش صحیح خوانش متون فلسفى یا همان هنر بین‌خطوط‌خوانى آشنا می‌کنند. مقالات «تربیت لیـبرال چیست؟» و «تـربیت لیبرال و مسئولیت ملاحظات» صریح و شدیدا مناقشه‌برانگیز اشتراوس در باب مسئله‌ تربیت و فرهنگ را مطرح می‌کنند. مقالات «در باب فلسفه‌ سیاسى کلاسیک»، «چگونه فلسفه‌ قرون میانه را مطالعه کنیم؟»، «سه موج مدرنیته»، و «در باب قانون طبیعی» واضح‌ترین نظریات اشتراوس در باب تاریخ فلسفه‌ سیاسى یا همان «جدال قدما و مدرن‌ها» را در خود جاى داده‌اند. و در نهایت، مقالات «اورشلیم و آتن» و«پیشرفت یا بازگشت؟» تأملات اشتراوس در باب رابطه‌ فلسفه و الاهیات، عقل و وحی، یا همان«مسئله‌ الاهیاتی-سیاسی» را مطرح می‌کنند. بر این اساس می‌توان گفت که این مجموعه خطوط کلى فلسفه‌ سیاسى لئو اشتراوس را ترسیم می‌کند. همان فلسفه‌ سیاسی‌اى که تلاش می‌کند با کنار زدن آنچه اشتراوس «شبه‌فلسفه‌ها» یا موانع «مصنوعی» فلسفه‌ورزى می‌نامد، راه را براى احیاى فلسفه در معناى آغازین و اصیل آن باز کند. همان فلسفه‌ سیاسى که مقدمه‌ سیاسى بر فلسفه است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/75679

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی